1 A (2-3 m.)

1 A grupėje ugdomi vaikai nuo 2 iki 3 metų

Mokytojos:

Vilija Pocevičienė – vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija
Birutė Budrevičienė – vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija
Mokytojos padėjėja –  Jovita Vaitkaitienė

 

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 5.3. punktu grupė, kurioje ugdomi vaikai nuo 2 iki 3 metų formuojama ne daugiau kaip iš 15 vaikų.