2 A (mišraus amžiaus nuo 2 metų)

2 A grupėje ugdomi mišraus amžiaus vaikai nuo 2 metų

Mokytojos:

Birutė Jurdonienė – mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija
Danguolė Vasiliauskienė – mokytojo kvalifikacinė kategorija
Mokytojos padėjėja Rima Pavlova

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 5.3. punktu grupė, kurioje ugdomi mišraus amžiaus vaikai vaikai nuo 2 metų formuojama ne daugiau kaip iš 16 vaikų.