2 B (nuo 3 metų)

2 B grupėje ugdomi vaikai nuo 3 metų

Mokytojos:

Ina Ieva Barkuvienė – mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija
Sandra Grigaliūnienė – mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija
Mokytojos padėjėja – Jadvyga Brasienė

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 5.4. punktu grupė, kurioje ugdomi vaikai nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios formuojama ne daugiau kaip iš 20 vaikų.