3 A (priešmokyklinė)

3 A grupėje ugdomi priešmokyklinio amžiaus vaikai

Mokytojos:

Irena Veselienė – mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija
Lina Činčiukienė – studijuoja (Klaipėdos valstybinė kolegija)
Mokytojos padėjėja – Birutė Ališauskaitė

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 5.4. punktu grupė, kurioje ugdomi vaikai nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios formuojama ne daugiau kaip iš 20 vaikų.