3 B (priešmokyklinė)

3 B grupėje ugdomi priešmokyklinio amžiaus vaikai

Mokytojos:

Liudmila Ligeikienė – mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija
Inesa Jonauskienė – mokytojo kvalifikacinė kategorija
Mokytojos padėjėja – Liudmila Milerienė

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 5.4. punktu grupė, kurioje ugdomi vaikai nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios formuojama ne daugiau kaip iš 20 vaikų.