Apie mus

Vizija, misija, filosofija

VIZIJA

Atvira naujovėms, ieškanti pokyčių, nuolat besimokanti bendruomenė, kurianti sveiką ir saugią aplinką, skatinanti vaiką ir jo šeimos narius aktyviai ir sveikai gyventi.

MISIJA

Visos bendruomenės narių pastangomis kurti jaukias ugdymo(si) sąlygas. Sistemingai bendradarbiaujant su šeima, teikti kokybiškas paslaugas, formuoti sveikos gyvensenos, aplinkosaugines vertybines nuostatas. Užtikrinti fizinę, psichinę ir dvasinę vaikų sveikatą.

FILOSOFIJA

Sveikas, aktyvus vaikas – šeimos ir visų mūsų džiaugsmas…

,,Didis tas žmogus, kuris nepraranda vaiko širdies‘‘

(Mencijus)

Himnas

Prie kalvos gelsvam namely
Sklinda juokas ir dainelės.
Čia gyvena daug vaikų
Buratinas jis vardu.

Priedainis:
Buratino mes vaikai,
Sugyvename gerai.
Sportas, šokis ir daina
Čia mus lydi visada.

Jei namus šiuos aplankysi-
Duos medučio palaižyti,
Arbatėlės paragausi,
Sveikas į namus keliausi.

Priedainis:
Buratino mes vaikai,
Sugyvename gerai.
Sportas, šokis ir daina
Čia mus lydi visada.

Augam stiprūs ir laimingi,
Sveikuoliukai ištvermingi.
Dirbt darbelių mes netingim,
Būti norime naudingi.

Priedainis:
Buratino mes vaikai,
Sugyvename gerai.
Sportas, šokis ir daina
Čia mus lydi visada.

Istorija

 • 1979 metais  Mažeikių Naftos pedirbimo gamykla pastatė pirmąjį  lopšelį – darželį gamyklos darbuotojų vaikams, jį pavadino ,,Buratinas”;
 •  Nuo įsikūrimo dienos lopšeliui – darželiui vadovauja direktorė Živilė Brazaitienė;
 • 1980-04-01 atidarytos pirmosios vaikų grupės;
 • 1990 metais sukurta lopšelio-darželio simbolika: logotipas, vėliava, darželio daina-himnas;
 • Nuo 1995 metų įstaigos steigėjas – Mažeikių rajono savivaldybė;
 • 2000-05-18  Mažeikių lopšelis – darželis ,,Buratinas” įstojo į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą;
 • 2001-03-09 Mažeikių lopšelis – darželis ,,Buratinas” tapo respublikinės ikimokyklinių įstaigų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai” narys.
 • Nuo 2006 metų dalyvauja respublikinio projekto „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies mokyklose“ vykdyme;
 • Nuo 2011-04-01 Mažeikių lopšelis-darželis ,,Buratinas” dalyvauja tarptautinio Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE) Gamtosauginių  mokyklų programoje;
 • Parengus naują lopšelio – darželio ,,Buratinas“ sveikatingumo programą, nuo  2011-12-05 įstaigai  pratęstas sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos pažymėjimas.

 

Pasiekimai

 • 2009 metų vasario 13 dieną už dalyvavimą vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų konkurse „Tramtatulis“ rajoniniame etape,  Gytis Brazdauskas( 12 gr.  ugdytinis) apdovanotas padėkos raštu, vadovė Audronė Memgaudienė .
 • 2009 metų balandžio mėnesį   Mažeikių lopšelio – darželio „Buratinas“  folkloro kolektyvas „Popa“  už dalyvavimą respublikiniame folkloro festivalyje „Pavasario sambariai-2009“ apdovnotas padėkos raštu, vadovė Audronė Memgaudienė.
 • 2009 metų balandžio mėnesį lopšelio – darželio „Buratinas“ priešmokyklinių grupių ugdytoja Liudmila Ligeikienė ir jos ugdytiniai Martynas ir Justė dalyvavo gamtosauginėje konferencijoje „Mažoji ekologija rajono ikimokyklinukams„. Už dalyvavimą buvo apdovanoti padėkos raštu.
 • 2009 metų balandžio mėnesį gamtinėje konferencijoje „Per pažinimą į išsaugojimą“, skirtoje Žemės dienai paminėti, dalyvavo įstaigos ugdytojos Audronė Stirblienė, Jūratė Dačkauskienė ir jų ugdytiniai. Konferencijoje pristatė projektą „Sportuoja visa šeima“.
 • 2010 metų sausio 14 dieną „Dainų dainelės“ konkurse dalyvavo priešmokyklinių grupių ugdytiniai Aneta Borisova ir Arminas Valčianavičius. Dainelių mokė muzikos vadovė Virginija Norkuvienė.
 • 2010 metų sausio 19 dieną priešmokyklinių grupių ugdytiniai „Sveikuolių sveikuoliai“ konkurse lamėjo I vietą. Dalyviai apdovanoti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus padėkos raštu ir aukso medaliais. Sveikuolius konkursui rengė kūno kultūros pedagogė Roma Gydrienė.
 • 2011 balandžio 14 dieną auklėtoja Audronė Memgaudienė apdovanota Mažeikių rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus  padėkos raštu, už vaikų paruošimą ir dalyvavimą respublikiniame liaudies dainos ir šokių festivalyje ,,Pavasario sambariai-2011″.
 • 2011 balandžio 1 dieną lopšeliui – darželiui įteiktas Tarptautinis Gamtosauginių mokyklų programos dalyvio pažymėjimas. Nuo 2011-04-01 mūsų įstaiga dalyvauja tarptautinio Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE) gamtosauginių mokyklų programoje.
 • 2011 balandžio mėn. lopšeliui-darželiui įteikta padėka už dalyvavimą respublikiniame vaikų meno projekte ,,Svajų gaudyklės“, skirtame Motinos dienai paminėti.
 • 2011-10-03 lopšelio-darželio pedagogės A. Stirblienė, J. Dačkauskienė, L. Petrošienė, L. Ligeikienė, G. Tamušauskienė dalyvavo ikimokyklinių įstaigų pedagogų meninės kūrybos parodoje  ,,Vasarą prisiminus“. Parodą organizavo Šiaulių miesto lopšelio-darželio ,,Varpelis“ pedagogai. Už aktyvų dalyvavimą pedagogės buvo apdovanotos padėkos raštais, prizais, kuriuos įteikė Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys A. Mockus.
 • 2011-11-29 Senamiesčio vidurinėje mokykloje vyko Tarptautinis vaikų, mokinių, pedagogų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkursas ,,Sveikuolių sveikuoliai“ I etapas. Mūsų komanda tapo nugalėtoja. Ji apdovanota Mažeikių rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus padėkos raštu.