Informacija tėvams

Maitinimas

  • Darželyje vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis:

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11  įsakymu Nr. V-946 patvirtintu „Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas“ ir jo pakeitimais (pridedama);

,,Gerosios higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms” (nauja red. 2009 m.).

  • Vaikai maitinami 4 kartus per dieną. Maistas gaminamas darželio virtuvėje. Maistą ruošia ir už jo kokybę atsako virėjos, turinčios V kvalifikacinę virėjo kategoriją.
  • Maisto paruošimas ir patiekalų įvairovė atitinka vaikų amžiaus ypatumus ir sveikos mitybos principus bei rekomendacijas.
  • Darželis sėkmingai vykdo programas ,,Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“, kurios  remiamos Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis.

 Programų nauda:

  •   dalyvauti šioje programoje rekomenduoja Sveikatos apsaugos ministerijos specialistai, todėl į lopšelius – darželius, dalyvaujančias programoje, žiūrima kaip į pažangias, naujoves priimančias švietimo įstaigas.
  • ugdymo įstaigos gali pagerinti vaikų mitybą neskirdamos tam papildomų lėšų.
  • teigiamas poveikis vaiko sveikatai, ugdomi sveiko maitinimosi įpročiai, mažinama vaikų nutukimo rizika.

Patvirtintas naujas 2016–2017 mokslo metų programos „Pienas vaikams“ lėšų limitas vienam vaikui per mėnesį pieno gaminiams dalinti – 2,28 Eur  per mėnesį 1 vaikui,  kuris taikomas nuo rugsėjo mėn. ir vėlesnius mėn.  Pieno programa vykdoma nuo rugsėjo 12 dienos.

Nuo 2016 m. gegužės mėn.  „Vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos“   lėšų limitas vienam vaikui per mėnesį – 2,29  Eur (be pridėtinės vertės mokesčio).

  • Perspektyviniai valgiaraščiai  sudaromi ne mažiau 15  dienų laikotarpiui, pagal rekomenduojamas paros energijos ir maistinių medžiagų normas vaikams su apskaičiuota paros maisto raciono energetine verte. Valgiaraščiai derinami valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka.

Už vaikų maitinimo organizavimą, maisto kokybę, jo gamybos priežiūrą  darželyje atsako maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė Rima Gydrienė. Tel. 8 443 76 969; 8 615 31172

20 dienų valgiaraščiai 2016 2017 m.m.

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas  (l/d „Buratinas“ 2015

 

Parama 2 %

Gerbiamus svetainės lankytojus kviečiame tapti mūsų įstaigos remėjais, pervedant 2% gyventojų pajamų mokesčio į nurodytą paramos gavėjo  AB DnB NORD banko Mažeikių poskyrį, a. s. LT314010040700090146.

Nuoširdžiai  dėkojame visiems, kurie jau pervedėte 2% savo pajamų mokestį ir taip parėmėte mūsų įstaigą. Gražėja mūsų grupių aplinka, atsiranda galimybių įsigyti ugdymo(si) priemonių, būtino inventoriaus, kurių dėka ugdomasis procesas, vaikų laisvalaikis tampa turiningesnis, kūrybiškesnis.  Malonu, kad skirdami savo paramą ir labdarą, Jūs prisidedate prie lopšelio – darželio vaikų ugdymo (si) sąlygų gerinimo. Jūsų dėka apsitvėrėme lopšelio-darželio teritoriją. Džiaugiamės, kad jaukioje aplinkoje Jūsų vaikai  jausis saugesni.
Jūsų parama mums labai reikalinga!

Rekvizitai prašymams dėl 2% pajamų mokesčio pervedimo:Paramos gavėjas: Mažeikių lopšelis-darželis ,,Buratinas“
Įstaigos kodas: 191650592
Įstaigos adresas: Sodų 16a, LT-89116
Gavėjo bankas: AB DNB bankas
Banko sąskaita: LT31 4010 0407 0009 0146

Atostogų metas