Informacija | Sveikatos ugdymas | Olimpinis ugdymas | Gamtosauga | Kiti renginiai | Pasiekimai

„Augame su pasaka“

Gegužės 9 dieną lopšelyje – darželyje „Gintarėlis“ vyko renginys „Augame su pasaka“. Renginys skirtas kalbos ir knygos dienai paminėti. Čia susibūrė mažieji pasakų mylėtojai, Mažeikių rajono ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai. Kartu pasidžiaugė žodžių, kalbos žaismu, vaizdingumu, vaidybine išraiška. Savo kūrybinius, vaidmeninius  gebėjimus demonstravo  ir lopšelio – darželio „Buratinas“ 11 grupės priešmokyklinukai: Urtė Liaugaudaitė, Raigardas Barkauskas, Raigardas Laureckis. Vaikus ruošė priešmokyklinio ugdymo pedagogė Liudmila Ligeikienė. Ugdytiniai sukūrė pasaką „Medžių ginčas“,  ją iliustravo ir pristatė renginio metu. Už dalyvavimą buvo apdovanoti padėkos raštais ir pasakų knygute, kurioje puikuojasi vaikų kurtos pasakos.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Genės Tamušauskienės inf.


Kiškučio margučiai

Kiekvieną pavasarį  auklėtoja Vilija Pocevičienė ieško idėjų ir kuria pasakas vaikams apie pavasarinę šventę Velykas. Šiemet auklėtojos pakvietė mažuosius į spektaklį „Kiškučio margučiai“. Vaikučiai susidomėję stebėjo kaip kiškienė  (auklėtoja Vilija Pocevičienė) ruošiasi Velykoms: minko pyragą ir ruošiasi jį kepti. Kiškutis (auklėtoja Lina Ziemelienė) su ežiuku (auklėtoja Vida Mačernienė) iškeliauja ieškoti kiaušiniams marginti dažų. Gandras (auklėtoja Birutė Budrevičienė) rodo spalvotuose kibirėliuose esančius dažus  ir su vaikais prisimena spalvų pavadinimus. Visi personažai įsijungia į kiaušinių dažymo procesą. Jiems dainuoja ir ploja vaikai. Į smagų ratelį pakviečiami vaikai jie šoka, dainuoja, imituoja judesius.

Svečius džiugino  mažųjų dėmesingumas, aktyvumas, drąsa,  laisvumas, o kartu ir auklėtojų kūrybiškumas, gebėjimas perteikti vaikams žinias originaliai, žaismingai ir įtikinamai.

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui G. Tamušauskienės inf.


Velykų belaukiant

Kartu su pavasariu, su grįžusiais paukšteliais ateina vaikų laukiamos Velykos. Kaip jas švęsdavo anksčiau, o kokios tradicijos išliko iki šių dienų papasakojo į svečius atėjusi Velykų bobutė (4 gr. auklėtoja Birutė Vilkienė). Jos krepšelyje puikavosi  margučiai įvairių spalvų, raštų. 3-4 gr. vaikai deklamavo eilėraštukus, žaidė žaidimus, džiaugėsi margučiais nešdami juos delniukuose. Kiškis (auklėtoja Nijolė Sirutienė) suorganizavo linksmas varžybas. Daug smagaus juoko buvo šokinėjant ant šuokliųjų kamuolių.

Vyresniųjų grupių vaikai  Velykų bobutę  sveikino sekančią dieną. Visus džiugino 9 grupės vaikų eilėraščiai skirti pavasariui, 7 gr. ugdytiniai iš skarelių  „ kūrė“ gėlių žiedus, 0  8 gr. vaikai pasakojo apie kiaušinių dažymą ir marginimą. Salėje suskambo parskridusių paukštelių balsai, vaikai mėgdžiojo vyturėlį, strazdą, griežlę, gandrą, varnėną. Visi susikaupę minė mįsles , žaidė linksmus liaudies žaidimus  „Graži mūsų šeimynėlė“, „Kiškelis nabagėlis“ , „Genys, genys šarkų“, „Rid, rid, rid margi margučiai“.

Velykų bobutė palinkėjo vaikams augti sveikais, liksmais, pavaišino šokoladiniais margučiais.

Meninio ugdymo pedagogės Virginijos Norkuvienės Inf.

 


Projektas „Knyga – gėrio, grožio ir žinių šaltinis“

Gražų pavasario rytą, 8 grupės vaikučiai, auklėtojos Aldona Naujokaitienė, Daiva Mačiulienė, meninio ugdymo  pedagogė Virginija Norkuvienė, logopedė Indra Danielienė pakvietė darželio pedagoges į trejų metų projekto „Knyga  – gėrio, grožio ir žinių šaltinis“  baigiamąją veiklą „Raidės ir garsiukai „Gerumo šalyje“.  „Gerumo šalyje“- vaikai kalbėjo apie draugiškumą, atjautą, dėkingumą, gerumą, aiškinosi šių žodžių prasmę. Vaikai pasakojo, deklamavo eilėraščius, žaidė, vaidino gražius vaizdelius „Stebuklas“, „Lyja“, „Kramtukė“. Ugdytinė  Agnė pasakojo, kaip tėvelis moko ją skaityti. Mergaitė iš kaladėlių, ant kurių puikavosi raidelės, sudėliojo žodelius „tėtė“, „katė“…   Vaikai kartu su meninio ugdymo pedagoge pakvietė visus į garsų pasaulį. Pirštukais barbendami į plėvelės skiauteles jie sukūrė nuostabią  lietaus muziką. „Gerumo šalyje „ apsilankė Kakė Makė (logopedė Indra Danielienė). Ji  su vaikais žaidė žaidimus, kaip išgirsti ir atpažinti garsiukus. Skambant nuotaikingai dainelei, vaikų laukė dar įdomesnė užduotis. Jie garsą suliejo su vaizdu, o išgirstus žodžius pavaizdavo piešinyje.  Ypač vaikams patiko „auginti“ stebuklingas gerumo gėlytes. Atsisveikindama  Kakė Makė  vaikams padovanojo  labai įdomią rankų darbo, užduočių knygelę „Pasmalsauk“.  Nuostabiai papuoštoje ,,Gerumo šalyje“ vaikai sakė vienas kitam dėkingumo žodžius, mokėsi gražaus elgesio ir bendravimo.

Auklėtojos metodininkės Aldonos Naujokaitienės inf.

 


Mini projektas ,,Žaidžiame teatrą“

Projekto idėja – sužadinti teigiamas vaikų emocijas,  leisti patirti estetinius išgyvenimus bei dar labiau pamilti pasakas. Pasakos daro didelę  įtaką vaiko asmenybės vystymuisi, todėl naudojame įvairius pasakos pateikimo būdus: sekame vieną pasaką daug kartų, perpasakojame žinomas pasakas savais žodžiais, vaidiname su lėlėmis. Vaidindami vaikai žaidžia, gyvena savo pasakų herojų gyvenimus, išlieja emocijas, vidinę įtampą, įgyja naujų įgūdžių.

Jau antri metai 5 ir 6 grupių auklėtojos Jūratė Dačkauskienė, Stanislava Radvilavičienė, Lina Čičiukienė, Daina Barauskienė su vaikučiais ir jų tėveliais tęsia projektą „Žaidžiame teatrą“. ,,Žaisdami teatrą“, vaikai turi galimybę patenkinti kūrybinės saviraiškos poreikį, tvirtina kūrybinius ir socialumo gebėjimus, pasitikėjimą ir teigiamą savęs vertinimą.

Stiprėja bendravimo ir bendradarbiavimo santykiai tarp ugdytinių tėvelių ir pedagogų. Bendra veikla suvienija ir atskleidžia individualius saviraiškos gebėjimus. Dėkingi esame Nedo, Edgaro, Emilijaus, Samantos, Gabijos V., Karilės mamytėms, Aurėjos sesutėms Karolinai ir Kamilei bei Vidadi tėveliui už puikius vaidmenis.

Tai buvo spalvinga ir įdomi kelionė po pasakų pasaulį. 5grupės ugdytiniai inscenizavo pasaką ,,Vištos pyragėlis“, 6 grupės vaikučiai vaidino pasakaitę – ,,Pirštinė“, o jungtinė tėvelių grupė parodė ugdytiniams spektakliuką apie draugystę  – ,,Boružė Liputė“.

Auklėtojos metodininkės Jūratės Dačkauskienės inf.

 


Mainų diena knygų mugėje

Knyga – tai tylus ir patikimas draugas. Jai kovo 30 dieną visą popietę skyrė lopšelio – darželio „Buratinas“ vyresniųjų ir priešmokyklinių grupių vaikai.

Jie pristatė mėgstamiausias grupių knygas, pasakojo apie įdomiausius veikėjus, diskutavo apie knygos naudą. 10 grupės vaikai suvaidino inscenizaciją pagal Vladimiro Bernotaičio pasaką „Stebuklingas kopūstas“. Ugdytinis  Raigardas Barkauskas papasakojo, kad knyga „Gražiausios pasaulio pasakos“ yra pati įdomiausia 11 grupės vaikams. Iš šios knygos auklėtoja kasdien  prieš miegą skaito mums pasakėles.

Vaikus stebino, kad ,,Buratinas“ (auklėtoja Irena Veselienė) nemoka skaityti ir nežino, kad knygeles reikia susitvarkyti ir jas gerbti. Jie pasakojo ko moko knygelės: gerumo, draugiškumo, pamoko, pabara ir pataria.

Kiekvienas vaikas iš namų atsinešė po knygelę ir sporto salėje buvo organizuota ,,Knygų mugė“. Renginio pabaigoje „Knygų mugėje“ vaikai apžiūrinėjo knygeles, džiaugėsi iliustracijomis, dalinosi įspūdžiais, rinkosi  labiausiai patinkančią knygelę. Mainai įvyko, vaikai grįžo patenkinti, nešini naujomis knygomis.

Renginio organizatorės priešmokyklinio ugdymo pedagogių Irena Veselienė ir Liudmila Ligeikienė ir jų inf.

 


Popietė ,,Parskred paukštele į sava gimtėnė“

Sugužėjo į salę čiulbėdami paukšteliai – priešmokyklinių grupių vaikai. Popietės vedančioji Audronė Memgaudienė. Auklėtoja propaguoja žemaičių tarmę, todėl popietė vyko žemaičių tarme. Nuotaikingai, linksmai skambėjo dainos „Mačiau kukutį“, „Skrido žvirblis per ūlyčią“. Vaikai atidžiai klausėsi auklėtojos ir muzikos vadovės dainuojamos dainos „Pempel pempel koudoutuoji“. Pasiklausę minė mįsles, mėgdžiojo paukščių balsus.

Popietė skirta sugrįžusiems paukščiams ir grįžtantiems gandrams. Popietės pabaigoje vyko pajuokavimai, erzinimai, žaidimai, grįžtančiam paukščių karaliui gandrui. Gandras visada piemenėliams „atnešdavo“ pavakarius, tai ir šioje šventėje vaikai vaišinosi pyragaičiais. Buvo labai smagu!

Auklėtojos metodininkės  Birutės Jurdonienės  inf.


Dvi lazdelės, kuriomis mezga

Šeštos grupės vaikučiams (auklėtoja Jūratė Dačkauskienė) iškilo klausimas, kaip gi vadinasi dvi lazdelės kuriomis senelė mezga šaliką. Neradus atsakymo į pagalbą pasikvietėme logopedę Indrą Danielienę. Vaikai akimirksniu pavirtę katinėliais klausėsi pasakos. Pažaidę su siūlu kamuolėliu,  vaikai įdėmiai stebėjo kaip mikliai juda dvi lazdelės – virbalai, logopedė pademonstravo kaip vyksta mezgimo procesas. Atlikę artikuliacinio aparato mankštelę, pažaidę smulkiosios motorikos žaidimus ,,Vejam, vejam siūlus“, „Nagelis nori miegelio“ vaikai įdėmiai stebėjo kaipgi galima be virbalų, vien pirštais numegzti pynutę. Daug teigiamų emocijų suteikė pūtimo pratimai. Šeštos grupės ugdytiniai dabar žino jog dvi lazdelės, kuriomis senelė mezga šaliką , vadinasi  – virbalai. Ačiū, už nuotaikingą valandėlę,  kuri prabėjo taip greitai ir buvo labai smagu.

Grupės auklėtojos  metodininkės Jūratės Dačkauskienės inf.


Duonelė ant mūsų stalo

Praėjusią savaitę (01.30 – 02.03) 5 ir 6 grupių vaikai sužinojo, kaip duonelė atkeliauja ant mūsų stalo. Susipažino su liaudies tradicijomis ir papročiais – kodėl duonelė laikoma šventa, kad žmonės senovėje tikėjo prietarais apie duonelės auginimą, kepimą ir valgymą. Ji buvo ne tik garbinama, bet ir pagrindinė maitintoja. Ernesto mama ( 5 grupė) dalyvavo edukacinėje valandėlėje: „Duonelė – nuo grūdo iki stalo“. Ji pasekė pasaką „Ar galima jau valgyti?“  Atnešė ką tik iš krosnies ištrauktą dar šiltą duonelę. Vaikai  gyrė jos skonį ir kvapą, visi ragavome, mokėmės gerbti duonelę. Guldydami kepaliuką ant kepaliuko pado, prisiminėme prietarą – Duonelę reikia statyti ant kojelių, o ne apversta  aukštielninka, kad neišeitų pro duris ir niekada nepristigtų namuose duonos. Mama pasakojo, kaip užminkė, raugino, vėliau formavo kepaliuką ir kepė. Ernesto mamytei vaikai draugiškai pasekė pasaką „Pagrandukas“. Viltės tėtis ( 5 grupė) atnešė namuose iškeptą duonos kepalėlį. Kartu su vaikais paruošėme vieno kąsnio sumuštinukus su sviestu, sūrio užtepėle ir pomidoru. Degustavome ir išrinkome, kad skaniausia duonelė su sviestu. O Gabijos Vasiliauskaitės mama ( 6 grupė) lankėsi organizuojamoje popietėje „Apie duoną“ ir naudodama informacines technologijas, sekė vaikams pasaką „Kaip vilkas norėjo duonos išsikepti?, po to  pavaišino gardžiu obuolių pyragu. Vidadi močiutė ( 6 grupė) atnešė naminės keptos duonelės ir Vidadi padarytą ir iškeptą pagranduką.

Šią savaitę vaikai turėjo galimybę pajausti duonos kepimo procesą: iš sūrios tešlos minkė, lipdė, kočiojo kiekvienas savo sugalvotus gaminius – riestainius, meduolius, bandeles, duonos kepalėlius. Daug džiaugsmo suteikė iškeptų gaminių dekoravimas.

Vaikai gyveno dienos įspūdžiais. Tikslas buvo pasiektas, patirta daug gerų emocijų, įgyta žinių, kaip kepama duona namuose.

„Duona ne viena ranka laužiama, nes ne viena ranka uždirbama“.

5-6 grupių  auklėtojos: Stanislava Radvilavičienė, Jūratė Dačkauskienė

 


Edukacinė programa Urvikiuose „Duonos keliu“

Šiandieniniai vaikai vis daugiau laiko praleidžia prie kompiuterio, su telefonu rankose žaisdami kompiuterinius žaidimus, nes jie auga technikos tobulėjimo laikotarpiu, kuris kiekvieną dieną atneša mums ką nors nauja.

Didėjantis atotrūkis tarp šiuolaikinio žmogaus buities ir senųjų tradicijų savaime mus verčia ieškoti būdų, kaip įdomiai vaikus supažindinti ir perteikti etnokultūros žinias.

Vasario 6 d. Urvikių bendruomenės atstovai pakvietė mus dalyvauti 3 valandų edukacinėje programoje „Duonos keliu“.

Žaisdami, dainuodami, linksmai trepsėdami kojomis, kalbėdami vaizdingų žodžių kupina žemaitiška tarme, skanaudami žemaitiškus patiekalus, patys minkydami duonelę vaikai pajaučia bendrystės džiaugsmą.

Iš kartos į kartą perduodama tautos patirtis lavina augančią kartą. Pažindami tautos tradicijas, vaikai geriau suvokia savo tapatumą, perima patirtį, ugdosi nuostatas gerbti ir puoselėti tradicijas.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės Irenos VESELIENĖS inf