Informacija | Sveikatos ugdymas | Olimpinis ugdymas | Gamtosauga | Kiti renginiai | Pasiekimai

Atsisveikiname su darželiu

– Lik sveikas darželį,  jau mokyklon išeinu, – nuskambėjo priešmokyklinukų atsisveikinimo dainelė. Jie prisiminė praleistas dienas darželyje, žaislus, „ožiukus“, grupės auklėtojas, kitus darbuotojus, pakartojo išmoktą abėcėlę, kurią sudėjo į skambią dainelę. Priešmokyklinukai greit iškeliaus į mokyklą ieškoti septinto laiptelio. Jų auklėtojos Liudmila Ligeikienė, Irena Stasienė, Irena Veselienė ir Audronė Memgaudienė palinkėjo savo ugdytiniams begalinės sėkmės ir gero starto  pirmoje klasėje.


Metodinė diena

Gegužės 24 dieną Mažeikių lopšelyje – darželyje „Buratinas“ vyko metodinė diena. Darželyje lankėsi Šiaulių miesto ikimokyklinių įstaigų auklėtojų metodinio būrelio atstovės, būrelio vadovė Šiaulių  l-d „Pupų pėdas“ auklėtoja metodininkė Vida Stonkutė. Susitikimo metu pasidalinome gerąja darbo patirtimi sveikatos stiprinimo klausimais. Aptarėme ugdymosi lauke gerąją darbo patirtį, kurią perteikė l-d „Buratinas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogės  Liudmila Ligeikienė ir Irena Veselienė. Šiaulių ikimokyklinio ugdymo pedagogės susipažino su  l-d „Buratinas“ vidaus ir lauko edukacinėmis erdvėmis, edukacinių erdvių panaudojimo galimybėmis organizuojant ugdymosi procesą.

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Genės Tamušauskienės inf.


Atsisveikinimas su direktore Živile

Kad ir ką mums iškrėstų gyvenimas, jis niekada negalės atimti prisiminimų.


Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų konferencija

Gegužės 3 dieną Mažeikių lopšelyje – darželyje „Buratinas“ vyko Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų konferencija  „Ugdymosi lauke teorinės ir praktinės galimybės“.

                      Šiame išmaniųjų technologijų amžiuje vaikai mažai praleidžia laiko lauke. Stebimas didelis aktyvaus judėjimo stygius, blogėja vaikų regėjimas, fizinė bei psichinė sveikata. Pagrindiniai vaikų žaidimai namuose tampa  kompiuteriai, televizoriai, mobilieji telefonai.

Organizuodami respublikinę konferenciją, siekėme sudaryti galimybę respublikos ikimokyklinių įstaigų pedagogams susipažinti su Mažeikių lopšelio – darželio „Buratinas“ dviejų metų vykdyto projekto „Mano vaikystės pieva“ idėjomis ir rezultatais. Aptarti vaikų emocijas ugdymosi lauke metu, jų įtaką fizinei bei psichinei sveikatai. Pasidalinti gerąja darbo patirtimi apie įvairios veiklos organizavimą bei ugdymą(si) lauke. Įrodyti, kad  ir lauke galima ugdytis, smagiai leisti laiką: stebėti gamtą, rinkti vaistažoles, sportuoti, šokti, žaisti, skaičiuoti, pažinti raides ir netgi piešti.

                      Konferencijoje dalyvavo Mažeikių rajono, Šiaulių miesto, Klaipėdos Smiltynės miško darželio, Kretingos rajono, Telšių miesto, Naujosios Akmenės  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, Mažeikių rajono savivaldybės švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Zakalskienė, Mažeikių rajono savivaldybės VSB sveikatos specialistė Martyna  Nabažaitė.

Gerąja darbo patirtimi dalinosi Mažeikių lopšelio – darželio „Buratinas“ priešmokyk-linio ugdymo auklėtoja ekspertė  Liudmila Ligeikienė, auklėtoja metodininkė  Irena Veselienė, auklėtoja metodininkė Aldona Naujokaitienė. Konferencijos dalyvius sužavėjo Dovilės Urbonavi-čienės  pranešimas –  „Miško darželio“ Smiltynėje geroji patirtis, Šiaulių lopšelio – darželio „Varpelis“ auklėtojos metodinininkės Aurelijos Gudaitienės  pranešimas „Sportuoju ir žaidžiu lauke“, Šiaulių lopšelio – darželio „Žiogelis“ geroji darbo patirtis, kurią pristatė mokytoja metodininkė Jolanta Pažarauskienė ir plaukimo instruktorė metodininkė Lina Račė. Labai išsamus   Kretingos rajono Kurmaičių pradinės mokyklos auklėtojos metodininkės Jurgitos Česnavičienės pranešimas „Vaikų kūrybiškumą ir kritinį mąstymą skatinančios tiriamosios veiklos ikimokyklinia-me ugdyme“.

Konferencijos metu buvo pristatyti septyni stendiniai pranešimai:  „Lauko erdvės, kaip edukacinės aplinkos, panaudojimo galimybes“ – auklėtoja metodininkė Vida Stonkutė, vyresnioji auklėtoja Inga Ragėnė, Šiaulių l/d „Pupų pėdas“. Stendinį pranešimą „Namelius turėsime ir linksmai čiulbėsime“– pristatė  N. Akmenės l/d „Buratinas“, auklėtoja metodininkė Audronė Skirmantienė, „Linksmybės lauke“ – auklėtoja Eglė Balčiūnaitė, vyresnioji auklėtoja Aušra Lileikienė, Šiaulių  l/d „Klevelis“. Stendinį pranešimą  „Metų ratas. Ugdomoji veikla lauke pagal sezoniškumą“ –  pristatė auklėtoja Vaiva Rimkevičienė iš  Šiaulių l/d „Varpelis“. Pranešimą „Ugdymasis be sienų – ugdymasis lauke“ – priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vilija Vaičiūnienė, Šiaulių l/d „Dainelė“, „Sporto spalvos metų rate“ – mokytoja metodininkė Jolanta Pažarauskienė, plaukimo instruktorė metodininkė Lina Račė, jos atstovavo Šiaulių miesto l-d „Žiogelis“.

Praktinės veiklos metu, kuri vyko lauke, konferencijos dalyviai žaidė linksmąjį futboliuką, krepšinį, įvairius žemaitiškus žaidimus, tyrinėjo aplinką, piešė kūrybinėse dirbtuvėlėse, žaidė smagius lauko žaidimus: lauko šaškėmis, domino, lauko loginius žaidimus.                 Praktinę veiklą lauke organizavo Mažeikių lopšelio – darželio „Buratinas“ auklėtojų komanda: auklėtojos metodininkės Liuda Petrošienė, Irena Veselienė, Jūratė Dačkauskienė, vyresniosios auklėtojos Audronė Memgaudienė  ir meninio ugdymo pedagogė Virginija Norkuvienė, auklėtojos Inesa Šemetaitė ir Lina Činčiukienė, auklėtojos ekspertės Liudmila Ligeikienė, Roma Gydrienė bei Mažeikių FK „ Atmosfera“prezidentas Nerijus Gudaitis.

Konferencijos pabaigoje apibendrinant įspūdžius, dalyviai džiaugėsi įgiję naujos patirties ugdymo lauke klausimais, naujų žinių apie metodų įvairovę bei veiklos organizavimą, patobulinę profesinę kompetenciją, atradę naujų pažinčių ir bendraminčių.

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Genės Tamušauskienės informacija


Skelbiamas konkursas

Skelbiamas konkursas   – spausti čia


„Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą“

Savo sveikatai skiriame nemažai dėmesio. Tai įrodėme dar kartą vienus vaikus vesdami į „Olimpinį“ renginį, kitus – į „Sveikatos bangos 25-metį“. Šiandien (balandžio 10 d.) dvi priešmokyklinukų (10 ir 11 gr.) grupės žygiavo į Gabijos taką paminėti sveikatos dienos ir prisijungti prie nacionalinio renginio „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą“. Išėjome nežinodami, kas mūsų laukia, bet sutikome „zuikį puikį“ ir jis mums parodė  apšilimo mankštą, leido piešti kreidelėmis, puošti medžius ir krūmus šventiniais balionais, dalyvauti vikrumo reikalaujančiose estafetėse. Buvo smagu susitikti su draugais iš kitų darželių, pabėgioti lauke ir visiems priminti, kad aktyviai praleistas laikas yra labai svarbus augančio vaiko dienos režimo veiksnys.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės Martynos Nabažaitės inf.


„Aš bėgu – 2018“

Respublikinės  ikimokyklinių  įstaigų darbuotojų asociacija „Sveikatos želmenėliai“ organizavo s v e i k a t i n i m o  akciją  „Sveikas vaikas – laimingas vaikas“ – skirtai  Pasaulinei sveikatos dienai paminėti. Masiniame bėgime „Aš bėgu – 2018“ dalyvavo ir lopšelio – darželio ,,Buratinas“ bendruomenė. Akcijos organizatorė auklėtoja ekspertė  kūno kultūrai Roma Gydrienė.

Akcijos tikslas –   populiarinti bėgimo kultūrą Lietuvoje tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų, skatinti domėjimąsi bėgimu. Formuoti teigiamą požiūrį į bėgimą kaip sveikatinimo priemonę ir ugdyti poreikį bėgiojimui drauge su šeima. Padėti suvokti bėgiojimo svarbą fizinei ir psichinei sveikatai. Dalyvaudami bėgime „Buratiniečiai“ įveikė numatytą atstumą, bėgdami laikėsi gražaus elgesio taisyklių, patyrė bėgimo kartu malonų jausmą. Po bėgimo aptarė kaip sekėsi, pasidžiaugė gražia diena, žaidė judriuosius žaidimus, „gaudė“pirmuosius saulės spindulius. Gaila sulaukėme mažai tėvelių, tačiau visus pradžiugino mažųjų lopšelinukų  aktyvus dalyvavimas.

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Genės Tamušauskienės inf.

 

 


 

 

 


Aleliuja, aleliuja, Jau Velykos netoli…

Bundančiai gamtai paskelbus šios gražios pavasario šventės atėjimą atgimkime tauresniems troškimams ir ketinimams, nepamirškime dalinti žmonėms gerumo, šypsenų ir meilės. Mūsų širdys lai prisipildys gaivaus pavasariško džiaugsmo ir vidinės darnos, o namus apgaubs ramybė ir viltis. Su šv.Velykom!


Paroda Lietuvos 100- mečiui

Lietuvos 100 – mečiui paminėti lopšelio – darželio „Buratinas“ bendruomenė surengė foto parodą ,,Graži mano Lietuva…ir aš čia buvau“. Kviečiame pasigrožėti paroda, kuri veikia darželio galerijoje.

Organizatorės auklėtojos Jūratė Dačkauskienė, Aldona Naujokaitienė ir kūrybinė grupė


Pavasarinė talka skirta žemės dienai

„Mus supanti nuostabi gamta sugeba sukelti didingų minčių ir poelgių“   J.W. von GOETHE

Pasitinkant Žemės dieną, lopšelio – darželio „Buratinas“ vaikų tarybos nariai susiruošė pirmajai pavasarinei talkai.

Vaikai pasiėmė darbo įrankius: grėblius, šiukšlių maišus, karutį. Pirmiausia nupuošėme darželio kieme augantį  gluosnį,  kurį gruodžio mėnesį puošė  viso darželio vaikai. Nukabinome žaisliukus sudėjome į dėžę ir pasidėjome kitiems metams, jų prireiks. Sulūžusias puošmenas sudėjome į šiukšlių maišus. Prie medžio radome  vėjo atneštų pernykščių lapų, prilaužytų šakų. Vaikai viską sutvarkė. Apžiūrėjo ir visą darželio teritoriją. Darželio vaikų tarybos nariai nutarė, kad ši talka pirmoji, bet ne paskutinė.

Vaikų tarybos koordinatorė  auklėtojos Jūratės Gintalienės inf.