Kiškučio margučiai

Kiekvieną pavasarį  auklėtoja Vilija Pocevičienė ieško idėjų ir kuria pasakas vaikams apie pavasarinę šventę Velykas. Šiemet auklėtojos pakvietė mažuosius į spektaklį „Kiškučio margučiai“. Vaikučiai susidomėję stebėjo kaip kiškienė  (auklėtoja Vilija Pocevičienė) ruošiasi Velykoms: minko pyragą ir ruošiasi jį kepti. Kiškutis (auklėtoja Lina Ziemelienė) su ežiuku (auklėtoja Vida Mačernienė) iškeliauja ieškoti kiaušiniams marginti dažų. Gandras (auklėtoja Birutė Budrevičienė) rodo spalvotuose kibirėliuose esančius dažus  ir su vaikais prisimena spalvų pavadinimus. Visi personažai įsijungia į kiaušinių dažymo procesą. Jiems dainuoja ir ploja vaikai. Į smagų ratelį pakviečiami vaikai jie šoka, dainuoja, imituoja judesius.

Svečius džiugino  mažųjų dėmesingumas, aktyvumas, drąsa,  laisvumas, o kartu ir auklėtojų kūrybiškumas, gebėjimas perteikti vaikams žinias originaliai, žaismingai ir įtikinamai.

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui G. Tamušauskienės inf.

Grįžti atgal