Bendra ugdomoji veikla ,,Statau svajonių miestą“

2011 vasario 1 dieną mūsų įstaigos 8 grupės ugdytiniai  (aukl.  J. Dačkauskienė) svečiavosi darželyje – mokykloje ,,Kregždutė“. Nuotaikinga  ,,Kiškių  šeimyna“ sutiko vaikus  ir pakvietė  bendrai ugdomajai veiklai. Iš antrinių žaliavų vaikai  konstravo, statė ,,Svajonių miestą“.

Į veiklą aktyviai įsijungė mokyklos – darželio ,,Kregždutė“ direktorė B. Momgaudienė, pavaduotoja ugdymui J. Skurdauskaitė ir lopšelio-darželio ,,Buratinas“ pavaduotoja ugdymui  G. Tamušauskienė. Pedagogės ir ugdytiniai pasidžiaugė  bendru statiniu, deklamavo eilėraščius, žaidė žaidimus, vaišinosi kiškio riestainiais. Mažieji gamtosauginio projekto dalyviai pasižadėjo saugoti, švarinti aplinką, mokytis rūšiuoti atliekas, globoti paukštelius ir žvėrelius.

Už nuoširdų bendradarbiavimą vykdant gamtosauginį projektą ,,Mažiau šiukšlių“ ir aktyvų dalyvavimą ugdomojoje veikloje ,,Statau svajonių miestą“ darželio – mokyklos ,, Kregždutė“ direktorė B. Momgaudienė  renginio dalyvius  apdovanojo  padėkos raštais.

 

Grįžti atgal