Olimpinis ugdymas lopšelyje – darželyje „Buratinas“

Vasario 29 dieną lopšelio – darželio „Buratinas“ vykusiame pedagoginiame pasitarime, pedagogės aptarė „Olimpinio ugdymo programos idėjų integravimą į ugdymo procesą „. Pranešimą skaitė kūno kultūros auklėtoja ekspertė Roma Gydrienė. Pranešėja apibūdino: olimpizmo sąvokos sampratą, olimpinio ugdymo tikslus ir uždavinius, pagrindines olimpinio ugdymo vertybes,  aptarė olimpinio ugdymo idėjų  integravimą   sveikatos saugojimo ir stiprinimo, pažinimo, meninės, socialinės ir komunikacinės kompetencijų ugdyme. Apžvelgė olimpinio ugdymo aplinkos kūrimą, olimpinio ugdymo sritis, olimpinį ugdymą reglamentuojančius dokumentus.

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Genės TAMUŠAUSKIENĖS inf.

Grįžti atgal