Valdymas

Struktūra

Paspaudus ant schemos ji padidėja.

Vadovai

Lopšelio – darželio ,,Buratinas‘‘ direktorė Živilė Brazaitienė

II – vadybos kvalifikacinė kategorija

Gimusi 1950 m. liepos 27 d., Mažeikiuose

Išsilavinimas

1973 m. baigė Šiaulių K. Preikšo pedagoginio instituto ikimokyklinio auklėjimo pedagogikos ir psichologijos specialybės kursą ir įgijo ikimokyklinio auklėjimo metodininkės ir auklėtojos kvalifikaciją.

Darbo patirtis

Pedagoginio – vadybinio darbo patirtis 45 m.

1973-1974 m. dirbo Mažeikių lopšelyje-darželyje ,,Varpelis‘‘ metodininko pareigose;

1975-1979 m. vedėjos pareigose;

Nuo 1980 m. direktorė lopšelyje-darželyje ,,Buratinas‘‘;

1997m. suteikta III – vadybinė kvalifikacinė kategorija;

2007m. suteikta II- vadybinė kvalifikacinė kategorija;

2018 m. gegužės 3d. nutraukta darbo sutartis pagal LR darbo kodekso 54 straipsnį;

el. paštas: zivile.br@gmail.com

 

Lopšelio – darželio ,,Buratinas‘‘ direktoriaus pavaduotoja ugdymui
GENĖ TAMUŠAUSKIENĖ

II – vadybos kvalifikacinė kategorija

Gimusi 1957 m. rugpjūčio 2 d., Plungės raj. Tverų miestelyje.

Išsilavinimas – aukštasis

1979 m. baigė Šiaulių K. Preikšo pedagoginio instituto ikimokyklinio auklėjimo pedagogikos ir psichologijos specialybės kursą ir įgijo ikimokyklinio auklėjimo metodininkės ir auklėtojos kvalifikaciją.

Darbo patirtis

Pedagoginio darbo patirtis – 38 m.

1979 – 1980 m. dirbo Radviliškio lopšelio – darželio ,,Žvaigždutė‘‘ auklėtojos pareigose;

1980 – 1986 m. dirbo lopšelyje – darželyje „Buratinas“ auklėtojos pareigose;

1986 – 1996 m. – lopšelyje – darželyje „Buratinas“ pirmų klasių mokytoja;

1996 – 2000 m. – lopšelyje – darželyje „Buratinas“ auklėtojos pareigose;

2000 – 2015 m. – lopšelyje – darželyje „Buratinas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

1997 m. suteikta III – vadybos kvalifikacinė kategorija;

2007 m. suteikta II- vadybos kvalifikacinė kategorija;

2018 m. nuo gegužės 4d. laikinai einanti direktorės pareigas;

el. paštas: genutet@gmail.com

 

Įstaigos taryba

Pirmininkė Roma Gydrienė, F, auklėtoja  kūno kultūrai

Nariai:

 • Genė Tamušauskienė  –   direktorės pavaduotoja ugdymui;
 • Aldona Naujokaitienė – auklėtoja;
 • Roma Gydrienė, A, – vyr. slaugytoja;
 • Živilė Brazaitienė – direktorė;
 • Jadvyga Brasienė –  auklėtojos padėjėja;
 • Martynas Plungė -10 gr. ugdytinės Lukos tėvelis

Pedagogų taryba

Vardas, pavardė

Kokią mokslo įstaigą baigė, kada

Kvalifikacinė kategorija

Živilė Brazaitienė – direktorė, mokytojų tarybos pirmininkė ŠPI 1973 m. II vadybinė kategorija, vyresnioji auklėtoja
Genė Tamušauskienė – pavaduotoja ugdymui ŠPI 1979 m. II vadybinė kategorija, auklėtoja metodininkė
Virginija Norkuvienė ŠPI 1977 m. vyresnysis mokytojas
Roma Gydrienė, F. ŠPI 1976 m. auklėtoja ekspertė
Liudmila Ligeikienė ŠPI 1990 m.                            Šiaulių Universitetas – 2010 m. auklėtoja ekspertė
Birutė Jurdonienė ŠPI 1988 m. auklėtoja metodininkė
Lina Ziemelienė ŠPI 1991 m vyresnioji auklėtoja
Irena Veselienė Klaipėdos pedagoginė m-la 1992 m. auklėtoja metodininkė
Jūratė Gintalienė ŠPI 1990 m. auklėtoja metodininkė
Irena Stasienė Klaipėdos pedagoginė  m-la 1975 m. vyresnioji auklėtoja
Liuda Petrošienė Klaipėdos pedagoginė m-la 1975 m. auklėtoja metodininkė
Jolita Miltenienė ŠPI 1988 m. vyresnioji auklėtoja
Audronė Memgaudienė Klaipėdos pedagoginė  m-la 1976 m. vyresnioji auklėtoja
Indra Danielienė  Šiaulių Universitetas, 2007 m.  logopedė metodininkė
Brigita Bagočienė ŠPI (studijuoja) auklėtoja
Vanda Jonkuvienė Vilniaus ped. m-la 1976 m. auklėtoja metodininkė
Birutė Budrevičienė Šiaulių med. m-la 1974 m. vyresnioji auklėtoja
Gienovaitė Virketienė Kapsuko O.Sukackienės ped. m-la 1983m. vyresnioji auklėtoja
Aldona Naujokaitienė Vilniaus kolegija 2008 m. auklėtoja metodininkė
Nijolė Sirutienė Vilniaus kolegija 2003 m. vyresnioji auklėtoja
Birutė Vilkienė Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla 1978 m.  vyresnioji auklėtoja
Danguolė Vasiliauskienė Klaipėdos kolegijos socialinių mokslų studijos auklėtoja
Jūratė Dačkauskienė Klaipėdos aukštesnioji  m-la      1996 m.  auklėtoja metodininkė
Vilija Pocevičienė Marijampolės aukštesn. m-la 1991 m. vyresnioji auklėtoja
Laura Skiparienė Šiaulių Universitetas, 2010 m. vyresnysis specialusis pedagagogas, logopedas
Daiva Mačiulienė Marijampolės aukštesnioji
pedagogikos mokykla, 1994m.
auklėtoja metodininkė
Inesa Šemetaitė Klaipėdos valstybinė kolegija, 2014 m. Mokytojo kvalifikacija

Metodinė darbo grupė

Pirmininkė Genė Tamušauskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Nariai:

 • Liudmila Ligeikienė, auklėtoja ekspertė;
 • Aldona Naujokaitienė, auklėtoja metodininkė;
 • Irena Veselienė, auklėtoja metodininkė;
 • Jūratė Dačkauskienė, auklėtoja metodininkė;
 • Jūratė Gintalienė, auklėtoja metodininkė;
 • Birutė Jurdonienė, auklėtoja metodininkė;
 • Liuda Petrošienė, auklėtoja metodininkė;
 • Vanda Jonkuvienė, auklėtoja metodininkė;
 • Roma Gydrienė, auklėtoja ekspertė;
 • Daiva Mačiulienė auklėtoja metodininkė;

Vaikų taryba

Vaikų tarybos pirmininkė, koordinatorė auklėtoja metodininkė Jūratė Gintalienė

Nariai:

 • Ernestas Kašėta – 8 gr. ugdytinis;
 • Aurėja Dačkauskytė – 8 gr.ugdytinė;
 • Gabrielius Mickevičius 9 gr. ugdytinis;
 • Elija Stancevičiūtė 9 gr. ugdytinė;
 • Agnė Eičinaitė 10gr. ugdytinė;
 • Luka Plungė 10gr. ugdytinė;
 • Viktorija Šeputytė 11 gr. ugdytinė;
 • Urtė Batakytė 11 gr. ugdytinė;