Valdymas

Struktūra

Paspaudus ant schemos ji padidėja.

Vadovai

Lopšelio – darželio ,,Buratinas‘‘ direktorė Živilė Brazaitienė

II – vadybos kvalifikacinė kategorija

Gimusi 1950 m. liepos 27 d., Mažeikiuose

Išsilavinimas

1973 m. baigė Šiaulių K. Preikšo pedagoginio instituto ikimokyklinio auklėjimo pedagogikos ir psichologijos specialybės kursą ir įgijo ikimokyklinio auklėjimo metodininkės ir auklėtojos kvalifikaciją.

Darbo patirtis

Pedagoginio – vadybinio darbo patirtis 40 m.

1973-1974 m. dirbo Mažeikių lopšelyje-darželyje ,,Varpelis‘‘ metodininko pareigose;

1975-1979 m. vedėjos pareigose;

Nuo 1980 m. direktorė lopšelyje-darželyje ,,Buratinas‘‘;

1997m. suteikta III – vadybinė kvalifikacinė kategorija;

2007m. suteikta II- vadybinė kvalifikacinė kategorija;

el. paštas: zivile.br@gmail.com

 

Lopšelio – darželio ,,Buratinas‘‘ direktoriaus pavaduotoja ugdymui
GENĖ TAMUŠAUSKIENĖ

II – vadybos kvalifikacinė kategorija

Gimusi 1957 m. rugpjūčio 2 d., Plungės raj. Tverų miestelyje.

Išsilavinimas – aukštasis

1979 m. baigė Šiaulių K. Preikšo pedagoginio instituto ikimokyklinio auklėjimo pedagogikos ir psichologijos specialybės kursą ir įgijo ikimokyklinio auklėjimo metodininkės ir auklėtojos kvalifikaciją.

Darbo patirtis

Pedagoginio darbo patirtis – 35 m.

1979 – 1980 m. dirbo Radviliškio lopšelio – darželio ,,Žvaigždutė‘‘ auklėtojos pareigose;

1980 – 1986 m. dirbo lopšelyje – darželyje „Buratinas“ auklėtojos pareigose;

1986 – 1996 m. – lopšelyje – darželyje „Buratinas“ pirmų klasių mokytoja;

1996 – 2000 m. – lopšelyje – darželyje „Buratinas“ auklėtojos pareigose;

2000 – 2015 m. – lopšelyje – darželyje „Buratinas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

1997 m. suteikta III – vadybos kvalifikacinė kategorija;

2007 m. suteikta II- vadybos kvalifikacinė kategorija;

el. paštas: genutet@gmail.com

 

Įstaigos taryba

Pirmininkė Roma Gydrienė, F, auklėtoja  kūno kultūrai

Nariai:

 • Genė Tamušauskienė  –   direktorės pavaduotoja ugdymui;
 • Stanislava Radvilavičienė – auklėtoja;
 • Roma Gydrienė, A, – vyr. slaugytoja;
 • Živilė Brazaitienė – direktorė;
 • Jadvyga Brasienė –  auklėtojos padėjėja;
 • Edita Baltrušaitienė – 10 gr. ugdytinės Eivės mama;
 • Joana Liaučiuvienė – 7 gr. ugdytinio Domanoto mama;
 • Liubov Kričko -10 gr. ugdytinio Rido mama;

Pedagogų taryba

Vardas, pavardė

Kokią mokslo įstaigą baigė, kada

Kvalifikacinė kategorija

Živilė Brazaitienė – direktorė, mokytojų tarybos pirmininkė ŠPI 1973 m. II vadybinė kategorija, vyresnioji auklėtoja
Genė Tamušauskienė – pavaduotoja ugdymui ŠPI 1979 m. II vadybinė kategorija, auklėtoja metodininkė
Virginija Norkuvienė ŠPI 1977 m. vyresnysis mokytojas
Roma Gydrienė, F. ŠPI 1976 m. auklėtoja ekspertė
Liudmila Ligeikienė ŠPI 1990 m.                            Šiaulių Universitetas – 2010 m. auklėtoja ekspertė
Birutė Jurdonienė ŠPI 1988 m. auklėtoja metodininkė
Vilija Tumavičiutė ŠPI 1986 m vyresnioji auklėtoja
Irena Veselienė Klaipėdos pedagoginė m-la 1992 m. auklėtoja metodininkė
Stanislava Radvilavičienė Klaipėdos pedagoginė m-la 1976 m. auklėtoja metodininkė
Irena Stasienė Klaipėdos pedagoginė  m-la 1975 m. vyresnioji auklėtoja
Liuda Petrošienė Klaipėdos pedagoginė m-la 1975 m. auklėtoja metodininkė
Jolita Miltenienė ŠPI 1988 m. vyresnioji auklėtoja
Audronė Memgaudienė Klaipėdos pedagoginė  m-la 1976 m. vyresnioji auklėtoja
Indra Danielienė Panevėžio pedagoginė  m-la 1988 m., Šiaulių Universitetas, 2007 m.  logopedė metodininkė
Janina Juzumienė ŠPI 1989 m. vyresnioji auklėtoja
Vanda Jonkuvienė Vilniaus ped. m-la 1976 m. auklėtoja metodininkė
Birutė Budrevičienė Šiaulių med. m-la 1974 m. vyresnioji auklėtoja
Vida Mačernienė Panevėžio med. m-la 1975 m. vyresnioji auklėtoja
Aldona Naujokaitienė Vilniaus kolegija 2008 m. auklėtoja metodininkė
Nijolė Sirutienė Vilniaus kolegija 2003 m. vyresnioji auklėtoja
Birutė Vilkienė Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla 1978 m.  vyresnioji auklėtoja
Jurgita Karkliuvienė Klaipėdos Universitetas1996 m, Šiaulių Universitetas – 2010 m. auklėtoja metodininkė
Jūratė Dačkauskienė Klaipėdos aukštesnioji  m-la      1996 m.  auklėtoja metodininkė
Vilija Pocevičienė Marijampolės aukštesn. m-la 1991 m. vyresnioji auklėtoja
Laura Skiparienė Šiaulių Universitetas, 2010 m. vyresnysis specialusis pedagagogas
Daiva Mačiulienė Marijampolės aukštesnioji
pedagogikos mokykla, 1994m.
auklėtoja metodininkė

Metodinė taryba

Pirmininkė Genė Tamušauskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Nariai:

 • Liudmila Ligeikienė, auklėtoja ekspertė;
 • Aldona Naujokaitienė, auklėtoja metodininkė;
 • Stanislava Radvilavičienė, auklėtoja metodininkė;
 • Roma Gydrienė, auklėtoja ekspertė;

Vaikų taryba

Pirmininkė Paulina Milieškaitė, 11 gr. ugdytinė

Nariai:

 • Greta Lužytė 10 gr. ugdytinė;
 • Aronas Mineika – 10 gr. ugdytinė;
 • Benas Beniušis – 10 gr.ugdytinis;
 • Iveta Medveckaitė -10 gr. ugdytinė;
 • Ernest Aganin – 11 gr. ugdytinis;
 • Kamilė Pocevičiūtė – 11 gr. ugdytinė;
 • Raigardas Barkauskas -11 gr. ugdytinis;

Koordinatorė, direktorė Živilė Brazaitienė