Šį mėnesį planuojame

Lapkričio mėnesį planuojamos veiklos

Data Val. Veiklos pavadinimas Atsakingas arba dalyvaujantis asmuo
RENGINIAI 
1 d.   ,,Atminimo žvakutė”- prisiminkime išėjusius Kūrybinė grupė
5 d. 13:00 Europos sveikos mitybos dienai paminėti -Protmūšis pedagogams „Renkamės sveiką maistą” R. Gydrienė. J. Dačkauskienė
6 d. 16:30 Europos sveikos mitybos dienai paminėti  -„Pyragų diena” SSG, R.Gydrienė
8 d. 15:30 Europos sveikos mitybos dienai paminėti -Protmūšis vaikams „Renkamės sveiką maistą” SSG, R.Gydrienė
12 d. 10:30 Spektaklis  „Kaip drevinukas laimę surado” G. Tamušauskienė
15 d. 9:30 „Užauginkime tolerancijos medį” – meninė veikla, skirta tolerancijos dienai paminėti E. Juškevičienė
20 d. 10:00 Edukacinės valandėlės: Svečiuose konteineriukai – „Mesk šiukšles į tinkamas vietas” GMP,                   grupių mokytojos
21-22 d. 10:00 Vartojimo kultūra „Ar mokame apsisaugoti nuo šiukšlių” – pokalbiai, išvykos į prekybos centrus, saugus apsipirkimas, rūšiavimas. GMP, SSG,         grupių  mokytojos
KVALIFIKACINIAI RENGINIAI 
4 d.   Respublikinis ikimokyklinio ankstyvojo amžiaus vaikų piešinių paroda „Spalvų šėlsmas” D. Vasiliauskienė ir 2A grupės vaikai
7 d.   Edukacinių erdvių pritaikymas Klaipėdos rajono Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje ikimokyklinio amžiaus vaikų socialiniam emociniam ugdymui. I.Danielienė,               J. Dačkauskienė
12 d. 13:00 Seminaras -„Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimotchis programą” (ES lėšomis finansuojamo projekto “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos tobulinimas Mažeikių ir Plungės rajonų mokyklose” veikla) G. Tamušauskienė
14 d.  10:00 Seminaras “Profesinės mentorystės metodo taikymas ugdymo įstaigose, siekiant veiksmingo žmogiškųjų išteklių valdymo” (Švietimo centre) G. Tamušauskienė
19 d.  10:00 Seminaras “Metinio darbuotojų vertinimo rodiklių analizė ir pokalbio kokybės apžvalga” (Švietimo centre) L. Norvaišienė
19 d. 10:00 Seminaras – Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų ir jų ugdytinių sėkmės aplinkosaugos ugdyme ,,Aš – gyvybės kūrėjas” J. Dačkauskienė
I. Veselienė
27 d. 09:30 Metodinė diena l-d „Gintarėlis” „Vaikų ir suaugusiųjų kūrybinių gebėjimų ir saviraiškos ugdymas, bendradarbiaujant: „Dainuoju su…“.  E. Juškevičienė          G. Tamušauskienė
POSĖDŽIAI, PASITARIMAI
5 d. 13.00 Mokytojų tarybos posėdis L. Norvaišienė
5 d. 17:15 2 E grupės tėvų susirinkimas B. Bagočienė,
J. Dačkauskienė
6 d. 14:00 Darbo grupės, rengiančios rekomendacijas dėl mokesčio už darželį tvarkos aprašo įgyvendinimo, pasitarimas  L. Norvaišienė
12 d. 9:00 Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas dėl 2020 metų biudžeto (Savivaldybės salėje) L. Norvaišienė
12 d. 10:00 VGK posėdis  G. Tamušauskienė
19-26 d. 13:00 Metodiniai pasitarimai G. Tamušauskienė
28 d. 10:00 Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas (Darželyje-mokykloje “Kregždutė”) L. Norvaišienė