Šį mėnesį planuojame

Sausio mėnesį planuojamos veiklos

Data Val. Veiklos pavadinimas Atsakingas arba dalyvaujantis asmuo
RENGINIAI 
13d. 8:00 Sausio 13-osios, Laisvės gynėjų dienos, paminėjimas, dalyvavimas pilietiškumo iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“ G. Tamušauskienė
23 d. 10:00 Mažeikių futbolo akademijos manieže, bendra sporto šventė su FK ,,Atmosfera” treneriais ir žaidėjais
,,Žaidžiam futbolą visi – ir maži ir dideli“
R. Gydrienė
KVALIFIKACINIAI RENGINIAI 
9 d. 10:00 ESFA -Mokymai mokytojams “Pozityvaus ryšio su vaiku kūrimas – socialinių emocinių kompetencijų ugdymas”   – lektorė A. Kūrienė                                    L. Norvaišienė
9-10 d. 10:00 Mokymai „Efektyvios tėvystės įgūdžių programa” vadovams. M. Liaučiūtė
13 d. 10:00 ,,Lietuvos mažųjų žaidynės 2020″ I.Barkuvienė,           R. Gydrienė 
23d. 9:00 Psichologų metodinio būrelio pasitarimas ,,Psichologų veikla Mažeikių rajone” M. Liaučiūtė
POSĖDŽIAI, PASITARIMAI
7 d. 13:00 Mokytojų tarybos pasitarimas ,,Pedagoginės veiklos integralus planavimas” L. Norvaišienė
10 d. 14:00 Švietimo įstaigų  vadovų pasitarimas     L. Norvaišienė
14 d. 13:00 Mokytojų tarybos pasitarimas ,, Pagalbos mokiniui specialistų ir mokytojų darbas su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais” G.Tamušauskienė
21d. 13:00 Mokytojų tarybos pasitarimas ESFA  priemonės 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ vykdomų veiklų aptarimas L. Norvaišienė
28 d. 13:00 Mokytojų tarybos pasitarimas ,,Prevencinės programos ,,Kimothis”  įgyvendinimo 1A ir 2B grupės rezultatai. I.Barkuvienė,           V. Pocevičienė,       EQ grupė