1 A (2 metų)

1 A grupėje ugdomi vaikai nuo  2 metų

Mokytojos:

Vilija Pocevičienė – vyresnioji mokytoja
Toma Pocienė – mokytoja
Jovita Vaitkaitienė – mokytojos padėjėja ugdymui;

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 5.3. punktu grupė, kurioje ugdomi vaikai nuo 2 iki 3 metų formuojama ne daugiau kaip iš 15 vaikų.