1 A (1,5-2 m.)

1 A grupėje ugdomi vaikai nuo 1,5 iki 2 metų

Mokytojos:

Vilija Pocevičienė – vyresnioji mokytoja
Emilija Volkovaitė – mokytojos padėjėja ugdymui;
Jovita Vaitkaitienė -mokytojos padėjėja;

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 5.3. punktu grupė, kurioje ugdomi vaikai nuo 2 iki 3 metų formuojama ne daugiau kaip iš 15 vaikų.

Grupės naujienos nuo 2021-01-01