1 B (mišraus amžiaus nuo 1,5 metų.)

1 B grupėje ugdomi mišraus amžiaus vaikai nuo 1 metų

Mokytojos:

Gienovaitė Virketienė – vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija
Milda Sidabrienė – mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija
Mokytojos padėjėja Vilija Šimukauskienė

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 5.7. punktu grupė, kurioje ugdomi mišraus amžiaus vaikai nuo 1 metų formuojama ne daugiau kaip iš 12 vaikų.