1 B (mišraus amžiaus nuo 2–3 metų.)

1 B grupėje ugdomi mišraus amžiaus vaikai nuo 2 metų

Mokytojos:

Liuda Petrošienė – mokytoja metodininkė;
Audronė Memgaudienė – vyresnioji mokytoja;
Jolita Miltenienė – vyresnioji mokytoja;
 Nijolė Savickienė – mokytojos padėjėja;

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 5.7. punktu grupė, kurioje ugdomi mišraus amžiaus vaikai nuo 1 metų formuojama ne daugiau kaip iš 12 vaikų.

 

 

 

 

 

 

 

Pridėtos rinkmenos