2 A nuo 4 metų

2 A grupėje ugdomi mišraus amžiaus vaikai nuo 3 metų

Mokytojos:

Algita Rūdienė – mokytoja metodininkė;
Danguolė Vasiliauskienė – vyresnioji mokytoja;
Raminta Poškuvienė – mokytojos padėjėja;

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ .