2 A (mišraus amžiaus nuo 4–5 metų)

2 A grupėje ugdomi mišraus amžiaus vaikai nuo 4-5 metų

Mokytojos:

Algita Rūdienė – mokytoja metodininkė;
Danguolė Vasiliauskienė – vyresnioji mokytoja;
Raminta Poškuvienė – mokytojos padėjėja;

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ .

Eksperimentuojame…

Susipažįstame su emocijomis…

Žaidžiame grupėje…

Taikome Informacines technologijas veiklose…

Ugdomės kūrybiškumą…

Gaminame maistą…

Tyrinėjame…

Veikiame lauke…