2 B (nuo 5 metų)

2 B grupėje ugdomi vaikai nuo 5 metų

Mokytojos:

Ina Ieva Barkuvienė – mokytoja  metodininkė;
Sandra Grigaliūnienė – mokytoja metodininkė;
Daiva Būtienė  – mokytojos padėjėja ugdymui;

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 5.4. punktu grupė, kurioje ugdomi vaikai nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios formuojama ne daugiau kaip iš 20 vaikų.

 

 

 

 

 

 

Mes žaidžiame, konstruojame, kuriame, bendraujame, džiaugiamės…

Mus supa estetiška, jauki ir motyvuojanti aplinka…

Mes mokomės pažinti, suprasti, užjausti…

Mums gera čia:)