2 B (nuo 4 metų)

2 B grupėje ugdomi vaikai nuo 4 metų

Mokytojos:

Ina Ieva Barkuvienė – mokytoja  metodininkė;
Sandra Grigaliūnienė – mokytoja metodininkė;
 Jadvyga Brasienė – mokytojos padėjėja;

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 5.4. punktu grupė, kurioje ugdomi vaikai nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios formuojama ne daugiau kaip iš 20 vaikų.

Grupės naujienos nuo 2021-01-01