3A (nuo 6 metų)

3 A grupėje ugdomi vaikai nuo 6 metų

Mokytojos:

Ina Ieva Barkuvienė – mokytoja  metodininkė;
Sandra Grigaliūnienė – mokytoja metodininkė;
Daiva Būtienė  – mokytojos padėjėja ugdymui;

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 5.4. punktu grupė, kurioje ugdomi vaikai nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios formuojama ne daugiau kaip iš 20 vaikų.

2023 rugsėjo 1-ą mes tapome priešmokyklinukais. Paskutiniai metai Darželyje.
Esame draugiški, džiaugiamės kiekviena diena, jaučiamės laimingi su mokytojomis Sandra, Ina ir mokytojos padėjėja Daivute.


 

 

 

 

 

 

Mes žaidžiame, konstruojame, kuriame, bendraujame, džiaugiamės…

Mus supa estetiška, jauki ir motyvuojanti aplinka…

Mes mokomės pažinti, suprasti, užjausti…

Mums gera čia:)

Žengiant įtraukiojo ugdymo keliu, mūsų grupės ugdytiniai ir mokytojos: Ina Ieva Barkuvienė, Sandra Grigaliūnienė bei mokytojos asistentė Daiva Būtienė dalyvavo akcijoje ,,VISI SKIRTINGI, VISI LYGŪS“ 2022 m. kovo 7d – balandžio1d. Akcijos tikslas – paminėti Pasaulinę autizmo dieną, ugdyti toleranciją ir palaikymą, formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į žmones su ASS.

Sugrįžus pavasariui ir sprogstant pirmiesiems pumpurams 2 B grupės vaikai kartu su mokytoja Ina Ieva Barkuviene ir mokytojų asistente Daiva Būtiene įsijungėme į Tarptautinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projektą ,,DARŽAS ANT PALANGĖS“. Projekto tikslas – ugdyti šalies ir užsienio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų norą ir gebėjimus pažinti augalus, stebėti ir pažinti pagrindines augalų augimo ir vystymosi sąlygas, bei jų panaudojimo galimybes.

2B grupės ugdytiniai ir mokytojos įsijungė į Telšių l/d “Eglutė” organizuojamą Respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų bei tėvų Steam projektą “Dovana Lietuvai”. Projekto tikslas – pasitelkiant STEAM veiklas, ugdyti vaikų kūrybiškumą, skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių socialinę partnerystę, puoselėti vaikų tautinę ir pilietinę savimonę kuriant dovaną Lietuvai. Projektas skirtas Vasario 16 ir Kovo 11 dienoms paminėti.

Grupės ugdytiniai, pedagogai ir tėveliai įsitraukė į Tarptautinį švietimo įstaigų bendruomenių emocinės raiškos ir jausmų projektą II „JIE MIELI IR SKIRTINGI, BET NE VISI LAIMINGI“, kuris vyko 2022 m. kovo 1d – gegužės 30d. Projektą organizavo Kauno vaikų darželis„Raudonkepuraitė“.

2 B grupės ugdytiniai prisimindami Ukrainos vaikus, kurie šiuo metu neturi galimybės mokytis, laisvai judėti, džiaugtis gyvenimu, pasiryžo skirti didesnį dėmesį fiziniam aktyvumui ir įsitraukė į iniciatyvą „Judanti klasė 2022“. Kiekvieną dieną pradėdavome rytine mankšta, šokome zumba – šokius. Grupės aplinką išnaudojome aktyviam mažųjų judėjimui su įvairiomis priemonėmis ir aplinkoje esančiais daiktais, žaislus, baldus.

Mes mėgstame eksperimentus ir atradimus! Dalyvavome Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų, pedagogų STEAM veiklų projekte „Steam‘ukas žiemą“ . Projektą organizavo Šiaulių lopšelio-darželio „Varpelis“ pedagogės. Projektas skirtas STEAM veiklų integravimui į ugdymo procesą ir gerosios patirties sklaidai, kurio tikslas – parengti sėkmingos patirties pavyzdžių praktinį-metodinį PDF leidinį „Steam‘ukas žiemą“. Visos veiklos buvo vykdomos iki 2022-01-21.