2 C (nuo 4 metų)

2 C grupėje ugdomi vaikai nuo 4 metų

Mokytojos:

Birutė Vilkienė – vyresnioji mokytoja;
Giedrė Žubikienė – mokytoja metodininkė;
Erika Drungienė – mokytojos padėjėja ugdymui;
Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 5.4. punktu grupė, kurioje ugdomi vaikai nuo 4 metų iki pradinio ugdymo pradžios formuojama ne daugiau kaip iš 20 vaikų.