2 C (nuo 3 metų)

2 C grupėje ugdomi vaikai nuo 3 metų

Mokytojos:

Birutė Vilkienė – vyresnioji mokytoja;
Giedrė Žubikienė – vyresnioji mokytoja;
Jadvyga Brasienė – mokytojos padėjėja ugdymui;
Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 5.4. punktu grupė, kurioje ugdomi vaikai nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios formuojama ne daugiau kaip iš 20 vaikų.