2 D (nuo 3 metų)

 

2 D grupėje ugdomi vaikai nuo 3 metų

Mokytojos:

Liuda Petrošienė – mokytoja metodininkė;
Kristina Urbonienė – mokytoja metodininkė;
Nijolė Savickienė – mokytojos padėjėja;

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 5.4. punktu grupė, kurioje ugdomi vaikai nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios formuojama ne daugiau kaip iš 20 vaikų.

Mieli tėveliai, ačiū už Jūsų pagalbą, įsitraukimą,  palaikymą  organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu. Ačiū už  prasmingai praleistą laiką namuose, karantino laikotarpiu. Kiekvieno vaiko pasiekta  pažanga mūsų ir Jūsų rankose. Būkite sveiki ir saugokite save. Dalinamės įspūdžiais apie pirmos savaitės ugdymą nuotoliniu būdu.

Pirmą savaitę vaikai aktyviai įsijungė į  neįprastą veiklą. Labai gražiai dėliojo  savo vardus iš sėklų, pupelių, makaronų, skaičiavo kiek sėklų ar pupelių panaudojo. Sodino svogūnus, labai gražiai aprengė juos. Pažiūrėję filmuką atsiuntė piešinius,  pokalbio su vaikais įrašus kaip atsakingai saugotis viruso, kokių taisyklių laikytis, kokios priemonės apsaugo nuo viruso. Keletas vaikų išmoko eilėraštuką. Sveikino draugus su gimtadieniu, piešė atvirutes ir siuntė draugams. Atsiuntė ir savo sumanytų atliktų užduočių. Savaitė buvo turininga. Darbas intensyvus.

Antra savaitė – mamoms ir tėčiams padedant, vaikai aktyviai dalyvavo veiklose. Darė sveikinimus šeimos nariams, darbelius namams papuošti.  Julius su šeima pažymėjo bėgimo dieną. Stebėjo, tyrinėjo atbundančią gamtą. Visiems patiko Airono B.  atsiųstas filmukas apie varles, jų kiaušinėlius – kurkulus, kalbėjosi, kodėl reikia varles saugoti, kokia jų nauda gamtai. Susidomėję stebėjo kas vakarą mėnulio pilnatį, darė užduotis.  Įdomu buvo daryti bandymus su kiaušiniais, nepavykus aiškintis kodėl, nepasisekė.  Ugdėsi supratimas apie tradicines šventess, papročius, meilės ir globos gamtai įgūdžius.

Trečia nuotolinio  ugdymo(si) savaitė – vaikai labai aktyviai dalyvavo atliekant užduotėles: matavo savo ūgį, rankos, kojos pėdos ilgį. Piešė šeimą nuo didžiausio iki mažiausio. Statė statinius iš lego kaladėlių ir juos išmatavo. Mergaitės matavo savo plaukų ilgį. Vaikai išradingai kūrė laikrodukus, piešė, aplikavo, ir konstravo iš dėžučių. Labai įdomūs laikrodžiai sukonstruoti iš lego kaladėlių. Džiaugiamės, kad Matas, Mangirdas jau pažįsta lygines valandas.

Ketvirta nuotolinio ugdymo(si) savaitė-

Vaikai buvo aktyvūs, nes gražus ir saulėtas oras daug stebėjimų leido atlikti gamtoje. Susipažino su vabalų gyvenimu, vystymosi stadijomis. Daugelis stebėjimus atliko savarankiškai, prisiminę mamų ryte paskaitytas užduotėles. Ypač vaikams patiko piratų kelionė aplink žemę, o pamatę ją tokią suskeldėjusią, susirūpino, kad nepavirstų į dykumą. Džiaugiamės, kad ir tėveliai aktyviai dalyvauja, rašo apie vaikų norą dalyvauti veiklose, stebėjimuose.

Penkta nuotolinio ugdymo(si) savaitė-

Vaikai statė gražų savo buto planą iš lego kaladėlių. Aironas sudėjo žemės rutulį iš gamtinės medžiagos: kankorėžių, šakelių, gėlių žiedų. Statė erdvinius pastatus, apgyvendino savo žaisliukus. Julius kasė duobutes ieškojo požeminių gyventojų. Vaikai išradingai atsakinėjo apie mamos, į jiems pateiktus klausimus.

Šešta nuotolinio ugdymo(si) savaitė-

Šią savaitę didesnį dėmesį skyrėme dienos rėžimui, kad vaikai susidarytų įgūdį, užduotis ir darbelius atlikti numatytu laiku. Į grupę atkeliavo svečias – dinozauriukas, rinkome jam vardą. Dar vardo neišrinkome,  dinozauriukas laukia visų vaikų nuomonės. Vaikai, padedant  tėvams, atlikinėjo įvairias užduotis su skaičiais, domino, konstravo namus, įtvirtino paros dalis, klausėsi pasakų, mokėsi susitarti, dalyvavo lobių paieškose. Kadangi oras buvo gražus, daugelis veikų atliko gamtoje, sodino svogūnus, medelius, keliavo po rajono lankytinas vietas, tai skatina vaikų žingeidumą, rūpestį, meilę gamtai. Ačiū, tėveliams, tikimės, kad buvimas gamtoje, žaidimai, ekskursijos, suteikia daugiau kūrybinės laisvės.

Baigėsi septinta nuotolinio ugdymo(si) savaitė-

Šią savaitę daugiau dėmesio skyrėme šeimai. Kartu su tėveliais skatinome įvardyti šeimos narių vardus, profesijas, namų adresą. Žiūrėdami filmukus, klausydami paskaitų ir pasakėlių, nuoširdžiai diskutuodami  su mamomis, bandėme išsiaiškinti šeimos narių emocijas.  Vaikai suprato, kad tokias  emocijas kaip pyktis, meilė, drąsa, atsakomybė,  pasitikėjimas jaučia dideli ir maži, ir jos visos labai reikalingos. Aptarėme, kad emocijas reikia mokytis valdyti. Vaikai padarė gražių darbelių, siuntė nuotraukas apie šeimos laiką, leistą kartu. Ačiū tėveliams už bendravimą ir bendradarbiavimą.

Aštuntą nuotolinio ugdymosi savaitę 2D grupės vaikai panoro ugdytis nuotoliniu būdu, į darželį sugrįžo tik trys vaikai-

Šią savaitę  su vaikais kalbėjomės apie gamtą, gėles, grožėjomės ja, stebėjome, žiūrėjome filmukus, kaip  ir kodėl reikia saugoti gamtą. Mokėmės kaip nuraminti pyktį pirštukų pagalba. Žiūrėdami pasaką  ugdėmės pagalbos draugui jausmą. Vaikai su mamomis dalyvavo viktorinoje ,,Pirmosios pavasario gėlės”. Daug užduočių atlikome lauke, skaičiavome, ieškojome gražiausių žiedų parodai. Aktyviai dalyvavo parodoje ,,Mano gražiausios tulpės“. Malonu, kad tėveliai dar įsijungia į veiklas. Ačiū, kad esate su mumis, –džiaugiasi nuotoliniu būdu ugdydama vaikus mokytoja Liuda Petrošienė.