2 D (nuo 3 metų)

2 D grupėje ugdomi vaikai nuo 3 metų

Mokytojos:
Aurelija Flemingienė – mokytoja studijuoja (Klaipėdos valstybinė kolegija)Jūratė  – mokytoja;
Virginija Gintauskė – mokytoja;
Vilija Šimukauskienė- mokytojos padėjėja;

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 5.4. punktu grupė, kurioje ugdomi vaikai nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios formuojama ne daugiau kaip iš 20 vaikų.

Mokomės pažinti, padėti, sutarti, susitarti…