2 E (nuo 4 metų)

2 E grupėje ugdomi vaikai nuo 4 metų

Mokytojos:

Jūratė Dačkauskienė – mokytoja metodininkė;
Dalia Vilkienė – mokytoja;
Rasa Racevičėmokytojos padėjėja;

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 5.4. punktu grupė, kurioje ugdomi vaikai nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios formuojama ne daugiau kaip iš 20 vaikų.

Rugsėjo 15 dieną organizuotas pirmas grupės tėvų susirinkimas. Susirinkime dalyvavo darželio maitinimo organizatorė Roma Gydrienė ir  logopedė Indra  Danielienė. Aptarti aktualiausi klausimai.

Susirinkimo metu tėvai  išsakė savo lūkesčius. Teiktos rekomendacijos, kaip sudaryti palankesnes sąlygas vaiko auginimui ir gebėjimų skleidimuisi, kaip mažyliui įgyti būtiniausių įgūdžių ir emocinės patirties.