2 E (nuo 5 metų)

2 E grupėje ugdomi vaikai nuo 5 metų

Mokytojos:

Jūratė Dačkauskienė – mokytoja metodininkė;
Brigita Bagočienė – mokytoja;
 Stasė Jasutienė – mokytojos padėjėja;

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 5.4. punktu grupė, kurioje ugdomi vaikai nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios formuojama ne daugiau kaip iš 20 vaikų.

Grupės naujienos nuo 2021-01-01

 

Mieli tėveliai, ačiū už Jūsų pagalbą, įsitraukimą,  palaikymą  organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu. Ačiū už  prasmingai praleistą laiką namuose, karantino laikotarpiu. Kiekvieno vaiko pasiekta  pažanga mūsų ir Jūsų rankose. Būkite sveiki ir saugokite save. Dalinamės įspūdžiais apie pirmos savaitės ugdymą nuotoliniu būdu.

Pirmą savaitę  vaikai su tėveliais sodino augalus, aptarė sąlygas, kurios reikalingos, kad augalas augtų. Skaičiavo maisto produktus, pažymėdami skaičių kortelėmis, dėliojo skaičius iš turimų kruopų, pupelių, akmenukų. Atliko įvairius eksperimentus. Savaitė buvo įdomi ir kūrybiška. Ačiū vaikams ir jų tėveliams už aktyvumą.

Antrą savaitę gyvenome šventės laukimo akimirkomis. Tėveliai su vaikas diskutavo koks  metų laikas, prisiminė Velykų papročius. Gamino verbas, lavino skaičiavimo įgūdžius ant iškirpto margučio dėliodami sagas ir karoliukus, įtvirtino kirpimo įgūdžius darydami kiškučius linksmučius, išmoko ketureilį ir kas rytą darė mankštą. Iš gamtinės medžiagos dėliojo margutį, lauke bėgiojo ir važinėjo dviratukais. Nepamiršo ir taisyklingo rankų plovimo. Kartu su Kake Make gamino Velykų zuikį.Grįžtamasis ryšys džiugina, sulaukėme daug nuotraukų , video įrašų.

Trečią nuotolinio ugdymo savaitę -gvildenome temą apie pavasarį pabudusius vabalus. Kartu su tėveliais vaikai žiūrėjo edukacinį filmą apie bites, klausėsi pasakų bei žiogo garsų. Atliko užduotis skaitmenų įtvirtinimui, kirpimo įgūdžių lavinimui. Šoko linksmą žiogo polką  ir nuotaikingai kūrė video sveikinimus grupės draugams gimtadienio proga. Džiugu, jog vaikai kas rytą darė mankštą, nepamiršo ir pirštukų mankštelės bei pūtimo pratimų. Meninių kūrybinių darbelių gausa stebino visą savaitę, vaikai gamino šimtakojus, bites, boružes , žiogus, vorus. Savaitę užbaigė eksperimentuodami gaminant sumuštinius, kurie virto drugeliais, kirmelytėmis ir t.t. Savaitės gale įspūdžius su vaikais ir tėveliais aptarėme platformoje zoom. Ačiū tėveliams už nuostabias įamžintas akimirkas.

Ketvirta nuotolinio ugdymo(si) savaitė-

Šią savaitę ugdytiniai gilino žinias apie gamtos reiškinius. Kartu su tėveliais aiškinosi sveiko maisto ir gyvensenos esminius principus. Susipažino su atliekų rūšiavimo tvarka, grąžino savo aplinką, stebėjo, tyrinėjo ir sužinojo kaip taupyti energiją ir neteršti vandens, ugdėsi vaizduotę ir kūrybiškumą .  Grupės vaikai ir tėveliai aktyviai įsijungė šios savaitės pasiūlytas veiklas. Ačiū visiems, būkite sveiki.

Penkta nuotolinio ugdymo(si) savaitė-

Penktą nuotolinio ugdymo savaitę gvildenome temą  apie artimąją aplinką: namus, šeimos narius. Didesnį dėmesį skyrėme socialinės kompetencijos ugdymui: santykiams su šeimos nariais, savo ir šeimos narių emocijų suvokimui, pagarbai, atsakomybei, meilei. Skatinome vaikų kūrybiškumą, išradingumą. Vaikai kūrė atvirukus savo mamoms, močiutėms. Dėkojame už aktyvų grįžtamąjį ryšį. Su švente:)

Šešta nuotolinio ugdymo(si) savaitė-

Šią savaitę gvildenome temą apie laukinius ir naminius gyvūnus. Vaikai žiūrėjo edukacinius filmukus, piešė, kopijavo raides, prisiminė geometrinių figūrų pavadinimus. Draugams pristatė savo augintinius, pasakojo kaip prižiūri, globoja juos. Dalinosi svajonėmis, kokį augintinį norėtų turėti. Konstravo gyvūnams namus. Įtvirtino savaitės dienų pavadinimus. Aktyviai kas rytą darė mankštą, smagiai leido laiką lauke.  Įtvirtino sąvokas didelis mažas, atliko pažintines virtualias užduotis.  AČIŪ tėveliams už įamžintas akimirkas.

Baigėsi septinta nuotolinio ugdymo(si) savaitė-

 Vaikai diskutavo apie šeimą, darė giminės medį. Domėjosi savo  šeimos istorija, sužinojo šeimos tradicijas, kepė pyragus, žaidė, atliko paskirtas užduotis, eksperimentavo, bendravo ir bendradarbiavo. Skatinome tarpusavio ryšį  santykiuose su šeimos nariais. Tikslas ir uždaviniai pasiekti. Ačiū už supratingumą ir aktyvų dalyvavimą pasiūlytose užduotyse. Sveikiname visus su  Šeimos diena! Mylėkite ir būkit mylimi!