2 F (nuo 5 metų)

2 F grupėje ugdomi vaikai nuo 4 metų

Mokytojos:
Silvija Šakienė – mokytoja;
Lina Lakačauskienė – mokytoja;
Vilija Gabalienė – mokytojos padėjėja;

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 5.4. punktu grupė, kurioje ugdomi vaikai nuo 4 metų iki pradinio ugdymo pradžios formuojama ne daugiau kaip iš 20 vaikų.

Grupės erdvės