2 F (nuo 3 metų)

2 F grupėje ugdomi vaikai nuo 3 metų

Mokytojos:

Jolita Miltenienė – vyresnioji mokytoja;
Silvija Griciūtė – mokytoja;
Zina Alseikienė – mokytojos padėjėja;

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 5.4. punktu grupė, kurioje ugdomi vaikai nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios formuojama ne daugiau kaip iš 20 vaikų.