2 F (nuo 4 metų)

2 F grupėje ugdomi vaikai nuo 4 metų

Mokytojos:
Silvija Griciūtė – mokytoja;
Lina Lakačauskienė – mokytoja;
Vilija Gabalienė – mokytojos padėjėja;

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 5.4. punktu grupė, kurioje ugdomi vaikai nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios formuojama ne daugiau kaip iš 20 vaikų.

Mūsų grupėje vaikai ugdomi pagal  Darželio ir Kimothis programą, kuri padeda vaikus mokyti puikių bendravimo įgūdžių,  socialinių – emocinių kompetencijų. Jausmai veikia elgesį. Ši programa padeda vaikams skirtingose situacijos elgtis pozityviai. Grupėje turime planšetę, su kuria kuriame ir žaidžiame inovatyvius žaidimus. Laviname smulkiąją motoriką, loginį mąstymą, susikaupimą, atidumą.Grupėje įrengti kampeliai yra išnaudojami kiekvieną dieną ir jie pritaikomi vis skirtingoms ugdymo veikloms plėtoti.Eksperimentinė kūrybinė erdvė – leidžia vaikams spontaniškai veikti tada, kada vaikai labiausiai to nori. Visos priemonės yra prieinamos ir su jomis vaikai kuria, eksperimentuoja grupės aplinkoje.

2022m. balandžio 26d. dalyvavome Lietuvos mažųjų žaidynėse. Aktyviai atlikome estafetes, apsilankėme kitų grupių įrengtose rungtyse. Mums pavyko visas įveikti! Kokie mes jau dideli! Kiekvienam buvo įteikta po diplomą ir žinoma po žaidynių – skaniausios vaikų sultys!