2 G (nuo 4–5 metų)

2 G grupėje ugdomi mišraus amžiaus vaikai nuo 4–5 metų

Mokytojos:

Jūratė Gintalienė – mokytoja metodininkė;
Indrė Kvietkauskienė – mokytoja;
 Zita Maigienė – mokytojos padėjėja;

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 5.4. punktu grupė, kurioje ugdomi vaikai nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios formuojama ne daugiau kaip iš 20 vaikų.

 

Grupės naujienos nuo 2021-01-01

Mieli tėveliai, ačiū už Jūsų pagalbą, įsitraukimą,  palaikymą  organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu. Ačiū už  prasmingai praleistą laiką namuose, karantino laikotarpiu. Kiekvieno vaiko pasiekta  pažanga mūsų ir Jūsų rankose. Būkite sveiki ir saugokite save. Dalinamės įspūdžiais apie pirmos savaitės ugdymą nuotoliniu būdu.

Pirmą savaitę    vaikai sodino pupas,  gėles, įvairias daržoves, piešė paukštelius, darė pirštų mankšteles, atliko visas mano pasiūlytas užduotis. Aktyviai dalyvavo logopedės užsiėmimuose: „Logopedė Mažeikiai“.

Antra nuotolinio ugdymo (si) savaitė- ši savaitė kvepėjo pavasariu ir Velykomis. Vaikai margino, dažė, pynė ir dekoravo kiaušinius. Džiugino tėvelių ir vaikų aktyvumus dalyvavimas siūlomose veiklose. Aktyviai dalyvavo meninio ugdymo mokytojos Elonos filmuotose muzikinėse veiklose bei kartu su kūno kultūros mokytoja Roma tobulino  fizinio aktyvumo įgūdžius.

Trečia nuotolinio ugdymo (si) savaitė- išsikelta  problema – higienos įgūdžiai, saugumas.  Visi vaikai žino, kada plauname rankas ir kodėl reikia laikytis asmens higienos įgūdžių. Diskutavome žinutėmis (nuotoliniu būdu), kaip saugiai elgtis, kaip  saugoti save, kad reikia turėti veido kaukę ir nekontaktuoti su kitais žmonėmis.  Vaikai žino pagrindines kūno dalis, geba jas pavadinti. Prieš valgį, ar po dailės užsiėmimų, kitų žaidimų, aktyviai plovėsi rankas, grįžę iš lauko – dezinfekavo, siuntė nuotraukas. Nuotraukose atsispindėjo, kaip vaikai plaunasi rankas, valo dantukus namų aplinkoje. Prisiminėme saugų elgesį kieme, gatvėje ir  namuose.

Ketvirta nuotolinio ugdymo(si) savaitė-

Atšilus orams, vaikai su tėveliais, daugiau laiko praleidžia gamtoje. Šios savaitės išsikelta problema – skaičiavimo ir matavimo įgūdžių lavinimas. Džiugu vaikams buvo tai, kad skaičiuoti jie galėjo lauke, viską ką mato aplinkui. Vaikai daug nuveikė: domėjosi juos supančia gamta (paukšteliais, gyvūnėliais, vabalėliais),  įvairiausiais daiktais, kuriuos jie galėjo suskaičiuoti. Buvimas gamtoje suteikė daug teigiamų emocijų. Vaikams labai patinka eksperimentuoti,  tai matosi atsiųstose nuotraukose, video medžiagoje.

Penkta  nuotolinio ugdymo(si) savaitė-

Šią savaitę  vaikai, kartu su tėveliais žiūrėjo edukacinius filmukus ( apie kitokius vaikus).  Stebėjo, analizavo paveikslėlius, nuotraukas su įvairiomis vaikų ar suaugusiųjų emocijų išraiškomis. Stebėdami, tyrinėdami savo ar kitų nuotaikas, vaikai ugdėsi gebėjimus: pavadinti kokią emociją mato, ją įvardinti, bandyti išraiškingai pavaizduoti ( matosi atsiųstose nuotraukose).
Vaikai kūrė nuotaikingus sveikinimus, gimtadienių proga  – grupės draugams, taip laisvai išreikšdami savo emocijas. Atlikdami savaitės užduotis, vaikai tinkamai perteikė ir „suvaidino“ savo jausmų raišką. Vaikai, padedami tėvelių, pradėjo suprasti, kad skirtingose situacijose žmogus jaučia skirtingas emocijas, kad jas galima išreikšti  – mimika, balsu, veiksmais, poza.
Ačiū Tėveliams už gražų bendravimą ir bendradarbiavimą, šiuo ypatingu laikotarpiu.

Šeštą ir septintą nuotolinio ugdymo(si) 2G grupės vaikučiai ir jų mokytoja Jūratė atostogavo.