3C (priešmokyklinė)

3C grupėje ugdomi priešmokyklinio amžiaus vaikai nuo 6 metų

Mokytojos:
Indrė Kvietkauskienė – mokytoja;
Deimatė  Galdikaitė – mokytoja;
 Dovilė Limontienė – mokytojos padėjėja;

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 5.4. punktu grupė, kurioje ugdomi vaikai nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios formuojama ne daugiau kaip iš 20 vaikų.