3 A (priešmokyklinė)

3 A grupėje ugdomi priešmokyklinio amžiaus vaikai

Mokytojos:

Irena Veselienė – mokytoja metodininkė;
Lina Činčiukienė – mokytoja;
Birutė Ališauskaitė – mokytojos padėjėja;

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 5.4. punktu grupė, kurioje ugdomi vaikai nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios formuojama ne daugiau kaip iš 20 vaikų.

Mieli tėveliai, ačiū už Jūsų pagalbą, įsitraukimą,  palaikymą  organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu. Ačiū už  prasmingai praleistą laiką namuose, karantino laikotarpiu. Kiekvieno vaiko pasiekta  pažanga mūsų ir Jūsų rankose. Būkite sveiki ir saugokite save. Dalinamės įspūdžiais apie pirmos savaitės ugdymą nuotoliniu būdu.

Pirma savaitė buvo aktyvi tiek tėvams, tiek vaikams, tiek pedagogams. Iššūkis priimtas ir nėra kur trauktis. Visi, turintys galimybę dalyvauti nuotolinėje veikloje, dalyvavo. Sulaukėme atgalinio ryšio iš tėvų. Dalinosi užfiksuotomis veiklomis. Iš pradžių gana nedrąsiai, bet ketvirtadienį jau nuo pat ryto skriejo pasiūlytų veiklų nuotraukos ir video. Ačiū visiems, būkite sveiki ir saugokite save. Gražaus savaitgalio:)

Antrą savaitę vaikai savo namus puošė pačių pasigamintais viščiukais iš siūlų, atliko eksperimentą, klausėsi pasakos, žaidė žaidimus, prisiminė programos ,,Laikas kartu“ tema ,,Kaip įveikti patyčias“ ir turėjo daug kitokios veiklos. Grupės vaikai ir tėveliai vis aktyviau įsijungia į nuotolinį ugdymą, vis stipriau jaučiame  grįžtamąjį ryšį. Ačiū už gerą nuotaiką ir būkite sveiki.

Trečia karantino savaitė –

šios savaitės tikslas – skatinti vaikus ieškoti išeičių kasdieniniams iššūkiams bei sunkumams įveikti. Skatinome vaikus išbandyti naujas veiklas savarankiškai. Neišsigąsti nesėkmių, mokytis ieškoti kitų sprendimų ir išeičių, nebijoti klysti. Tėveliai labai noriai padeda vaikams (kartais ten kur visai nereikia). Tėvai suprato ko mes iš jų norime ir siunčia išsamią refleksiją. Žinoma jos galėtų būti iš daugiau tėvų. Kitos savaitės siekis vis dar išlieka motyvuoti tėvus bendrauti su mokytojomis ir nedaryti už vaikus tai  ką jie gali padaryti patys.

Ketvirta nuotolinio ugdymo(si) savaitė-

Šią savaitę skatinome vaikus  žavėtis, kurti, eksperimentuoti, stebėti juos supančią aplinką. Vaikai kartu su tėveliais žiūrėjo spektaklį ,,Ką mes darome su žeme“, kuris vertė susimąstyti, kaip mes gyvename. Vaikai piešė jiems labiausiai patinkančias gėles, prisiminė jų pavadinimus, stebėjo jų gyvenimo ciklą. Dalyvavo akcijoje ,,Vienybė težydi“, vaikai dėkodami medikams gėles piešė ant langų. Visi jie verti bent jau ŽYDINČIO AČIŪ! Kalbant su vaikais girdime, kad jie jau pasiilgo darželio aplinkos ir draugų. Pasirodo, kad tik netekę viso to, suprantame, kaip tai svarbu. AČIŪ tėveliams už įamžintas akimirkas.

Penkta nuotolinio ugdymo(si) savaitė-

     5-osios nuotolinio ugdymo savaitės tikslas –  siekti, kad vaikai geranoriškai ir konstruktyviai bendrautų su šalia esančiais, suprastų, kad jie priklauso grupei ( šiuo atveju šeimai), kad jų nuomonė, veiksmai, ketinimai yra svarbūs siekiant bendrų tikslų. Pasiūlytose veiksenose veiksmas sukosi apie mamą, nes greit mamos diena. Vaikai piešė mamos portretą, bandė išmokti žemaitišką eilėraštį apie babą ( taip susipažindami su žemaičių tarme), valandėlės „Laikas kartu“ metu mokėsi priimti sprendimus, refleksijos per video  konferencinį pokalbį metu dalinosi savo patirtimi apie jų jau priimtus sprendimus, labai tikimės, kad surengė mamoms pasiūlytą laisvadienį ir paruošė joms staigmenas. Smagu matyti susidomėjusius, rimtus ir susikaupusius,  vaikų veidus įvairių veiklų metu, išgirsti jų samprotavimus tėvelių atsiųstoje refleksijoje.

Šešta nuotolinio ugdymo(si) savaitė-

Šią nuotolinio ugdymo(si) savaitę skatinome vaikus mylėti gamtą, stebėti juos supančią aplinką, rūpintis gamtos švarinimu, gerbti gyvybę. Vaikai žiūrėjo mokomuosius filmukus apie šiukšlinimo žalą gamtai ir pavojus mus supančiai aplinkai, bei gyvūnijai. Prisiminė apie atliekų rūšiavimo naudą gamtai, kaip teisingai jas rūšiuoti. Dalyvavo viktorinoje ,,Rūšiuoji, vadinasi galvoji“. Siekėme, kad vaikai suprastų, jog reikia saugoti gamtą, artimiausią aplinką, kurioje jie gyvena, nes tik švarioje ir saugioje aplinkoje jie gali užaugti sveiki. AČIŪ vaikams ir tėveliams už aktyvumą.

Septinta nuotolinio ugdymo(si) savaitė-
Jau įpratome, prisitaikėme ir galvojame, kad visai neblogai sekasi. Vaikams – naudinga nauja patirtis, mums, pedagogams, tobulėjimas, siekimas naujovių.
Stebėdamos tėvelių atsiųstą atgalinį ryšį ir iš pokalbių telefonu bei bendrų nuotolinių prisijungimų galime teigti, kad vaikai įprato stebėti savaitės planą, savarankiškai ar tėvų paraginti, atlikti patinkančias veiklas ir įveikti save bei pabandyti atlikti nepatinkančias užduotis.
Šios savaitės tikslas buvo patenkinti vaikų prigimtinį smalsumą, turiningai plėtoti savo pasirinktas veiklas. Pateiktos užduotys skatino vaikus savarankiškai ieškoti tinkamų sprendimų sunkumams įveikti. Vaikai tyrinėjo savo namų aplinką, atliko tyrinėjimus gamtoje, lavino skaičiavimo įgūdžius, ugdėsi kūrybiškumą kurdami akmenukų dėlionę, ekperimentavo, stebėjo video ir tv. pamokėles.
Džiugu stebėti vaikų pažangą tėvelių atsiųstose nuotraukose ir video.