2B (nuo 3 m.)

2B grupėje ugdomi priešmokyklinio amžiaus vaikai (3 metų)

Mokytojos:

Irena Veselienė – mokytoja metodininkė;
Lina Činčiukienė – vyresnioji mokytoja;
Birutė Ališauskaitė – mokytojos padėjėja;

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 5.4. punktu grupė, kurioje ugdomi vaikai nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios formuojama ne daugiau kaip iš 20 vaikų.