3 B (priešmokyklinė)

3 B grupėje ugdomi priešmokyklinio amžiaus vaikai

Mokytojos:

Liudmila Ligeikienė – mokytojas ekspertas;
Inesa Jonauskienė – vyresnioji mokytoja;
Liudmila Milerienė -mokytojos padėjėja;

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 5.4. punktu grupė, kurioje ugdomi vaikai nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios formuojama ne daugiau kaip iš 20 vaikų.

Nuotolinis ugdymas 2020-03-30 ...

Mieli tėveliai, ačiū už Jūsų pagalbą, įsitraukimą,  palaikymą  organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu. Ačiū už  prasmingai praleistą laiką namuose, karantino laikotarpiu. Kiekvieno vaiko pasiekta  pažanga mūsų ir Jūsų rankose. Būkite sveiki ir saugokite save. Dalinamės įspūdžiais apie pirmos savaitės ugdymą nuotoliniu būdu.

Pirmą savaitę aiškinomės kas yra laiko matuokliai ir kaip jį galima pamatuoti, aptarėme įpročius, padedančių saugoti ir stiprinti sveikatą. Prisiminėme kaip elgtis susidūrus su patyčiomis ir kaip jų išvengti. Sulaukėme kasdien daug nuotraukų, video įrašų. Ačiū už aktyvumą.

Antrą nuotolinio ugdymo savaitę vaikai buvo labai aktyvūs. Kai kurie bandė atlikti užduotis be tėvų pagalbos, savarankiškai. Vaikai net bandė lenktyniauti tarpusavyje: ne tik kas greičiau atliks užduotį, bet ir kas geriau ir įdomiau pateiks. Džiaugėmės, kad ir tėveliai buvo aktyvūs: rašė apie vaikų  žingeidumą, norą dirbti, dalyvauti veiklose ir eksperimentuose.

Trečią nuotolinio ugdymo savaitę-

Stebina ir džiugina vaikų aktyvumas, noras mokytis. Vaikai kruopščiai atlieka užduotis. Tėvai skatina vaikų aktyvumą, kalbinius gebėjimus. Stebėdami grupės draugų žingeidumą, suaktyvėjo ir nedrąsūs vaikai. Sulaukėme nedrąsių vaikų nuotraukų, video įrašų, dažnai gauname žodinius užduočių atlikimo pristatymus. Vaikai noriai dalyvauja eksperimentuose, bandymuose.

Ketvirta nuotolinio ugdymo(si) savaitė-

Tėvelių prašymu daugiau dėmesio skyrėme individualiai pagalbai. Kūrėme individualias užduotis keturiems ugdytiniams. Kitiems vaikams sekėsi puikiai. Tėveliai ir vaikai aktyvūs, noriai vykdo užduotis, kuria video pristatymus, pasiūlymus draugams. Daug dėmesio skiriame vaikų kalbiniams gebėjimams. Bendradarbiaujame su logopede Indra. Kartu kuriame logopedines užduotis, kalbos sunkumų turintiems vaikams.

Penkta nuotolinio ugdymo(si) savaitė-

Vaikai atlieka užduotis ne tik namuose, bet ir lauke. Stebimės vaikų laisvu bendravimu, užduočių žodiniu pristatymu, aktyviu dalyvavimu. Kai kuriems vaikams paruoštos papildomos matematinės bei skaitymo užduotys. Vaikai stengiasi būti atsakingais, priimti apgalvotus sprendimus, spręsti iškilusias problemus, ieško išeičių. Savais žodžiais paaiškina, kodėl be suaugusiųjų žinios negalima išeiti iš namų vienam, bendrauti su nepažįstamais. Vaikai atliko savo mamos pažinimo tyrimą: matavo ūgį, lygino akių spalvą, skaičiavo apkabinimus ir t.t. Ugdytiniai reiškia savo mintis, pasakoja įspūdžius, mokosi sakyti komplimentus savo šeimos nariams, draugams. Dalinasi patirtimi su draugais per video susitikimą.

Šešta nuotolinio ugdymo(si) savaitė-

Šią savaitę ugdytiniai tyrinėjo savo namų aplinką: matavo ir skaičiavo žingsnius iki šaldytuvo, televizoriaus; tyrinėjo pagalvių, avalynės spalvas, pasakojo apie  sveikatos saugojimo priemones. Puikiai atliko pasiūlytas užduotis.  Vaikų pageidavimu, kai kurios matematines užduotys buvo pasunkintos. Atsižvelgiant į vaikų gebėjimus, keletai  ruošiamos individualios užduotys. Per savaitę vaikai tyrinėjo gamtą, darė bandymus su kiaulpienėmis. Tyrimo rezultatais buvo  nustebinti. Veiklose dalyvavo visi vaikai, dalis jų užduotis atlieks pagal galimybes, savaitgaliais.  Džiugu, kad tėvai skatina vaikų kalbinius gebėjimus, taisyklingą kalbą, pasakojimo įgūdžius.

Septinta nuotolinio ugdymo(si) savaitė-
Visą savaitę vaikai atliko įvairias užduotis. Kalbėjo apie pavojus namų ir gamtos aplinkoje. Analizavo įvairias situacijas: kur skambinti ir ką daryti ištikus pavojui, kaip apsisaugoti gamtoje nuo vabzdžių, ką daryti ir kur kreiptis pagalbos, ieškojo išeičių iš susidariusios pavojingos situacijos. Vaikai grupavo, skaičiavo daiktus, sprendė matematinius kryžiažodžius, dėliojo skaičių kaimynus. Džiugu, kad ir silpnesnius skaitymo gebėjimus turintiems vaikams, pavyko pagerinti savo įgūdžius. Dėkojame tėveliams už pagalbą, tobulinant vaikų kalbinius gebėjimus.

Aštuntą nuotolinio ugdymo(si) savaitę 3B grupės vaikai liko ugdytis nuotoliniu būdu į darželį sugrįžo tik 3 ugdytiniai-
 Likę namuose vis dar aktyviai tobulina skaitymo, skaičiavimo įgūdžius, atlieka įvairias užduotys, bandymus. Kai kuriems vaikams ruošiamas individualios skaitymo užduotys. Pastebiu teigiamus rezultatus. Vaikai puikiai skaičiuoja, sprendžia net pasunkintas skaičiavimo užduotis. Lauke vaikai tyrinėja, eksperimentuoja. Noriai atlieka programos  „Laikas kartu“ užduotėles. Džiugu, kad tėveliai padeda vaikams: skatina taisyklingą  garsų, žodžių tarimą, tobulina pasakojimo įgūdžius. Nuotoliniu būdu su vaikais šią savaitę dirba mokytoja Liudmila Ligeikienė.

Devintą nuotolinio ugdymo(si) savaitę 3B grupės vaikai vis dar  liko ugdytis nuotoliniu būdu į darželį sugrįžo tik 4 ugdytiniai-
Laukdami tėčio šventės, vaikai domėjosi jo mėgstamu užsiėmimu, darbu, bandė jį apibūdinti. Kūrė tėčio  portretą iš gamtinės medžiagos. Vaikai atsakinėjo į pateiktus klausimus, sprendė įvairias užduotys, eksperimentavo. Sumažėjo vaikų aktyvumas, nes atsirado galimybė daugiau laiko praleisti lauke. Vis dar ruošiame individualias užduotys silpnesnius skaitymo gebėjimus turintiems vaikams. Jų skaitymo įgūdžiai tobulėja, jaučiasi pažanga. Dėkojame tėveliams už aktyvų dalyvavimą ugdomojoje vaikų veikloje. Džiugu, kad tėveliai padeda vaikams tobulinti kalbinius gebėjimus, taiso netaisyklingą kalbėjimą, garsų tarimą, skatina tobulinti skaitymo įgūdžius.