3 B (priešmokyklinė)

3 B grupėje ugdomi priešmokyklinio amžiaus vaikai (6 metų)

Mokytojos:

Liudmila Ligeikienė – mokytoja ekspertė;
Inesa Jonauskienė – vyresnioji mokytoja;
Raimonda Donielaitė -mokytojos padėjėja;

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 5.4. punktu grupė, kurioje ugdomi vaikai nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios formuojama ne daugiau kaip iš 20 vaikų.