3 B (priešmokyklinė)

3 B grupėje ugdomi priešmokyklinio amžiaus vaikai (6 metų)

Mokytojos:
Inesa Jonauskienė – mokytoja metodininkė;
Milda Sidabrienė – mokytoja metodininkė;
Raimonda Donėlaitė -mokytojos padėjėja;

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 5.4. punktu grupė, kurioje ugdomi vaikai nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios formuojama ne daugiau kaip iš 20 vaikų.