Administracija ir savivalda

 

Mažeikių lopšelio-darželio “Buratinas” valdymas ir savivalda grindžiami viešumo, demokratijos, decentralizacijos, pasitikėjimo ir kolegialumo principais.

Administracinė decentralizacija įstaigoje pagrįsta įgaliojimų, atsakomybių ir finansinių išteklių paskirstymo atskiriems įstaigos valdymo sričių administratoriams:

 • Darželio direktorius atsakingas už įstaigos strategijos formavimą;
 • Darželio administratoriai atsakingi už strategijos įgyvendinimą ir taktiką atskiruose veiklos srityse:
  • ugdomojo proceso – direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
  • ūkinės veiklos – direktoriaus pavaduotojas ūkiui;
  • turto valdymo – vyr. buhalteris;
  • higienos ir mitybos – maitinimo organizatorius;
  • dokumentų valdymo – sekretorius.

Administracija
 

Laima Norvaišienė
Direktorė

DARBO LAIKAS:
Pirmadienis – penktadienis:
8:30 – 17:00 (pietų pertrauka 12:00 -12:30)

Tel.: (8 443) 72695
Mob.: 8 650 68121
El.p.: direktore@buratinas.lt; info@buratinas.lt

 

Genė Tamušauskienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

DARBO LAIKAS:
Pirmadienis-ketvirtadienis: 8:00-17:00
Penktadienis: 8:00 – 16:00
(pietų pertrauka 12:00-12:45)

Tel.: (8 443) 72695
Mob.: 8 650 68132
El.p: pavaduotoja@buratinas.lt

 

 

Margarita Kulvinskienė
Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

DARBO LAIKAS:
Pirmadienis-ketvirtadienis: 8:00-17:00
Penktadienis: 8:00 – 16:00
(pietų pertrauka 12:00-12:45)Tel.: (8 443) 72695
Mob.: 8 650 68140
El.p: d.pavaduotojaukiui@gmail.com

Aušra Želvienė
Vyr. buhalterėDARBO LAIKAS:
Pirmadienis-ketvirtadienis: 8:00-17:00
Penktadienis: 8:00 – 16:00
(pietų pertrauka 12:00-12:45)Tel.: (8 443) 76969
Mob.: +37061295342
El.p: buhaltere@buratinas.lt
 

 

 

Roma Gydrienė
Maitinimo organizatorė

DARBO LAIKAS:
Pirmadienis-ketvirtadienis: 8:00-17:00
Penktadienis: 8:00 – 16:00
(pietų pertrauka 12:00-12:45)Tel.: (8 443) 72695
Mob.: 8 642 81061
El.p: slaugytoja@buratinas.lt

 

 

Daina Barauskienė
Sekretorė

DARBO LAIKAS:
Pirmadienis-ketvirtadienis: 8:00-17:00
Penktadienis: 8:00 – 16:00
(pietų pertrauka 12:00-12:45)Tel.: (8 443) 72695
Mob.: 8 650 68099
El.p: sekretore@buratinas.lt; info@buratinas.lt

Savivalda
Mažeikių lopšelio-darželio “Buratinas” taryba

Tarybos nuostatai (informacija ruošiama)

Įstaigos tarybos veiklos planas 2024 m.

 

Pirmininkė  Algita Rūdienė,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Nariai:

 • Aušra Želvienė, vyr. buhalterė,  įstaigos tarybos sekretorė;
 • Giedrė Žubikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Jūratė Dačkauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Daiva Būtienė, mokytojo padėjėja;
 • Raminta Poškuvienė, mokytojo padėjėja;
 • Rolandas Klemenis, 2D tėvų atstovas;
 • Martyna Malinauskienė, 2C tėvų atstovė;
 • Juozas Memgaudis, 2B tėvų atstovas;
Mažeikių lopšelio-darželio “Buratinas” Mokytojų taryba

Mokytojų pasitarimai 2023 m. 09-12 mėn.
Mokytojų pasitarimai 2024 m. 01-03 mėn.

 

Pirmininkė Laima Norvaišienė, direktorė

Nariai:

 • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
 • Visi mokytojai;
 • Visi švietimo pagalbos specialistai.
Mažeikių lopšelio-darželio “Buratinas” Tėvų taryba Pirmininkas: Aida Jucienė 1B grupės atstovas;
Nariai:

 • Martyna Vilčinskė, 1A grupės atstovas;
 • Ligita Mišeikė, 2A grupės atstovas;
 • Jurgita Mineikienė, 2B  grupės atstovas;
 • Guoda Pilibavičienė, 2B grupės atstovas;
 • Irma Kubytė, 2C grupės atstovas;
 • Lina Abelkė, 2D grupės atstovas;
 • Rasa Jasmontienė, 2E grupės atstovas;
 • Ramunė Tumėnienė, 3C grupės atstovas;
 • Sonata Jonauskienė, 3B grupės atstovas;
 • Modesta Zakalskytė, 3Agrupės atstovas;
Mažeikių lopšelio-darželio “Buratinas” darbo taryba

Darbo tarybos veiklos reglamentas

Pirmininkė – Irena Veselienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Nariai:

 • Algita Rūdienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, darbo tarybos pirmininko pavaduotoja;
 • Danguolė Vasiliauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Jūratė Dačkauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Giedrė Žubikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Mažeikių lopšelio-darželio “Buratinas” profesinė sąjunga  –