Administracija ir savivalda

 

Mažeikių lopšelio-darželio “Buratinas” valdymas ir savivalda grindžiami viešumo, demokratijos, decentralizacijos, pasitikėjimo ir kolegialumo principais.

Administracinė decentralizacija įstaigoje pagrįsta įgaliojimų, atsakomybių ir finansinių išteklių paskirstymo atskiriems įstaigos valdymo sričių administratoriams:

 • Darželio direktorius atsakingas už įstaigos strategijos formavimą;
 • Darželio administratoriai atsakingi už strategijos įgyvendinimą ir taktiką atskiruose veiklos srityse:
  • ugdomojo proceso – direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
  • ūkinės veiklos – direktoriaus pavaduotojas ūkiui;
  • turto valdymo – vyr. buhalteris;
  • higienos ir mitybos – maitinimo organizatorius;
  • dokumentų valdymo – sekretorius.
Administracija
 

Laima Norvaišienė
Direktorė

DARBO LAIKAS:
Pirmadienis – penktadienis:
8:30 – 17:00 (pietų pertrauka 12:00 -12:30)

Tel.: (8 443) 72695
Mob.: 8 650 68121
El.p.: direktore@buratinas.lt; info@buratinas.lt

 

Genė Tamušauskienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

DARBO LAIKAS:
Pirmadienis-ketvirtadienis: 8:00-17:00
Penktadienis: 8:00 – 15:45
(pietų pertrauka 12:00-12:45)

Tel.: (8 443) 72695
Mob.: 8 650 68132
El.p: pavaduotoja@buratinas.lt

 

 

Margarita Kulvinskienė
Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

DARBO LAIKAS:
Pirmadienis-ketvirtadienis: 8:00-17:00
Penktadienis: 8:00 – 15:45
(pietų pertrauka 12:00-12:45)Tel.: (8 443) 72695
Mob.: 8 650 68140
El.p: d.pavaduotojaukiui@gmail.com

 

 

Violeta Mockaitienė
Vyr. buhalterė

DARBO LAIKAS:
Pirmadienis-ketvirtadienis: 8:00-17:00
Penktadienis: 8:00 – 15:45
(pietų pertrauka 12:00-12:45)Tel.: (8 443) 76969
Mob.: 8 650 68145
El.p: buhaltere@buratinas.lt

 

 

 

Roma Gydrienė
Maitinimo organizatorė

DARBO LAIKAS:
Pirmadienis-ketvirtadienis: 8:00-17:00
Penktadienis: 8:00 – 15:45
(pietų pertrauka 12:00-12:45)Tel.: (8 443) 72695
Mob.: 8 642 81061
El.p: slaugytoja@buratinas.lt

 

 

Daina Barauskienė
Sekretorė

DARBO LAIKAS:
Pirmadienis-ketvirtadienis: 8:00-17:00
Penktadienis: 8:00 – 15:45
(pietų pertrauka 12:00-12:45)Tel.: (8 443) 72695
Mob.: 8 650 68099
El.p: sekretore@buratinas.lt; info@buratinas.lt

Savivalda
Mažeikių lopšelio-darželio “Buratinas” taryba

Tarybos nuostatai

2019-2020 m.m. Darželio tarybos veiklos planas

Pirmininkė  Irena Veselienė, PU mokytoja

Nariai:

 • Margarita Kulvinskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui;
 • Roma Gydrienė, maitinimo administratorė;
 • Jadvyga Brasienė, mokytojo padėjėja;
 • Jūratė Dačkauskienė, IU mokytoja;
 • Reda Danielienė, tėvų atstovė;
 • Rolandas Klemenis, tėvų atstovas;
 • Raminta Poškuvienė, tėvų atstovė.
Mažeikių lopšelio-darželio “Buratinas” Mokytojų taryba

2019-2020 m.m. Mokytojų tarybos veiklos planas

 

Pirmininkė Laima Norvaišienė, direktorė

Nariai:

 • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
 • Visi mokytojai;
 • Visi švietimo pagalbos specialistai.
Mažeikių lopšelio-darželio “Buratinas” Tėvų taryba Pirmininkas: Juozas Memgaudas, 3 A grupės atstovas;
Nariai:

 • Aurelija Flemingienė, 2F grupės atstovas;
 • Lijana Ostrovskienė, 2A grupės atstovas;
 • Raminta Poškuvienė, 2B  grupės atstovas;
 • Sonata Jonauskienė, 2C grupės atstovas;
 • Lina Abelkė, 2D grupės atstovas;
 • Sandra Rukanskienė, 2E grupės atstovas;
 • Ramunė Tumėnienė, 2G grupės atstovas;
 • Skaidra Milvydienė, 3B grupės atstovas;
Mažeikių lopšelio-darželio “Buratinas” darbo taryba Pirmininkė Indra Danielienė, logopedė

Nariai:

 • Jolita Miltenienė, IU mokytoja;
 • Roma Gydrienė, IU mokytoja
Mažeikių lopšelio-darželio “Buratinas” profesinė sąjunga Pirmininkė Liudmila Ligeikienė, PU mokytoja