Antikorupcijos komisija

 

Antikorupcijos komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių lopšelio-darželio “Buratinas” direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V1-59:

Pirmininkė Margarita Kulvinskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui;

Nariai:

  • Raimonda Donėlaitė, mokytojo padėjėja;
  • Indrė Kvietkauskienė, mokytoja

Praneškite apie korupciją:

  • Už korupcijos prevenciją Mažeikių lopšelyje-darželyje “Buratinas” atsakingam asmeniui:
Margarita Kulvinskienė Sodų g. 16 A Tel.: 8 (443) 75692 d.pavaduotojaukiui@gmail.com 

__________________________________________

INFORMACIJOS APIE PRANEŠIMŲ,
 SUSIJUSIŲ SU GALIMOMIS KORUPCIJOS APRAIŠKOMIS,
PATEIKIMO GALIMYBES
ATMINTINĖ

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikaltimų veikų darymo.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmeninės naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos arba komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą, papirkimą.

Informaciją apie korupcijos atvejus galima pranešti:

    1. Mažeikių lopšelio-darželio „Buratinas“ direktorei Laimai Norvaišienei (raštu, paštu) adresu  Sodų g. 16A, Mažeikiai; el. paštu: direktore@buratinas.lt  arba telefonu (8 443) 72 695.

    2. Darželio direktoriaus pavaduotojai ūkiui Margaritai Kulvinskienei, atsakingai už korupcijos prevenciją įstaigoje, el.paštu: pavaduotojaukiui@gmail.com  arba telefonu (8 443) 72 695;

     3. Mažeikių savivaldybės administracijoje už korupcijos prevenciją Mažeikių savivaldybės administracijoje atsakingam Viešosios tvarkos skyriaus pavaduotojui Artūrui Šaltkauskui el. paštu: arturas.saltkauskas@mazeikiai.lt arba telefonu (8 443) 95 330, Mob. 8 640 30 911.

Viešosios tvarkos skyriaus vedėjui Nerijui Rapšiui el. paštu: nerijus.rapsys@mazeikiai.lt arba telefonu (8 443)  90 684, Mob. 8 656 43 141

    4. Elektroniniu paštu: pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307.

    5. Visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis).

Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta parašymo data, telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti). Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija.

Už korupcijos prevenciją atsakingi asmenys užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Gauta informacija nebus skelbiama viešai, perduota pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems arba padariusiems asmenims ar tretiesiems asmenims.