Antikorupcijos komisija

 

Antikorupcijos komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių lopšelio-darželio “Buratinas” direktoriaus 2019 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V1-1:

Pirmininkė Margarita Kulvinskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui;

Nariai:

  • Stanislava Radvilavičienė, virėja;
  • Gienovaitė Virketienė, mokytoja

Praneškite apie korupciją:

  • Už korupcijos prevenciją Mažeikių lopšelyje-darželyje “Buratinas” atsakingam asmeniui:
Margarita Kulvinskienė Sodų g. 16 A Tel.: 8 (443) 75692 d.pavaduotojaukiui@gmail.com 

Informacijos apie pranešimų, susijusių su galimomis korupcijos apraiškomis, pateikimo galimybių atmintinė