Ekologiškas maitinimas

Nauji mokslo metai  lopšelyje-darželyje „Buratinas“ prasidėjo nauju projektu. Vasaros pradžioje Mokykla teikė paraišką gauti paramą pagal Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM, priėmė sprendimą skirti paramą.

Skaityti daugiau

Konkursas „Mano mėgstamiausias užkandis”

Visus šiuos metus mūsų grupės bendruomenė dalyvauja Nacionaliniame projekte “Sveikatiada 2022”. Tai projektas –  socialinė iniciatyva, kuria siekiama formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą mokyklose. Išskirtinis dėmesys šiame projekte skiriamas mokyklų, ikimokyklinių įstaigų bendruomenėms, kurios kviečiamos smagiai, vaikams patraukliomis priemonėmis ugdyti supratimą apie mitybą ir fizinį aktyvumą. Sveikai gyventi gali būti smagu!

Skaityti daugiau

Veiklų projektas „Steam‘ukas žiemą“

Mes mėgstame eksperimentus ir atradimus! Dalyvavome Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų, pedagogų STEAM veiklų projekte „Steam‘ukas žiemą“ . Projektą organizavo Šiaulių lopšelio-darželio „Varpelis“ pedagogės. Projektas skirtas STEAM veiklų integravimui į ugdymo procesą ir gerosios patirties sklaidai, kurio tikslas – parengti sėkmingos patirties pavyzdžių praktinį-metodinį PDF leidinį „Steam‘ukas žiemą“. Visos veiklos buvo vykdomos iki 2022-01-21.

Skaityti daugiau

„Judanti klasė 2022“

2 B grupės ugdytiniai prisimindami Ukrainos vaikus, kurie šiuo metu neturi galimybės mokytis, laisvai judėti, džiaugtis gyvenimu, pasiryžo skirti didesnį dėmesį fiziniam aktyvumui ir įsitraukė į iniciatyvą „Judanti klasė 2022“. Kiekvieną dieną pradėdavome rytine mankšta, šokome zumba – šokius. Grupės aplinką išnaudojome aktyviam mažųjų judėjimui su įvairiomis priemonėmis ir aplinkoje esančiais daiktais, žaislus, baldus.

Skaityti daugiau
1 2 3 61