Biudžetas

 

Biudžeto ataskaitos:

2018 metų:

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

2018 metų metinis biudžetas

2019 metų:

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo I ketvirčio ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo II ketvirčio ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo III ketvirčio ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita

2020 metų:
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo I ketvirčio ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo II ketvirčio ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo III ketvirčio ataskaita
Biudžeto išlaidų  sąmatos vykdymo metinė ataskaita 

2021 metų:
Biudžeto išlaidų samatos vykdymo I ketvirčio ataskaita

Biudžeto išlaidų samatos vykdymo II ketvirčio ataskaita

Biudžeto  išlaidų samatos vykdymo III  ketvirčio ataskaita

Biudžeto išlaidų samatos vykdymo metinė ataskaita

 

Ugdymo aplinkos išlaikymo mokesčio ataskaita:

Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T1-6 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“  21 p. (Ugdymo įstaigos kiekvieno ketvirčio pabaigoje savo internetinėje svetainėje pateikia surinkto aplinkos išlaikymo mokesčio panaudojimo ataskaitą), teikiame Mažeikių lopšelio-darželio „Buratinas“ surinkto aplinkos išlaikymo mokesčio panaudojimo ataskaitą pagal minėto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimo 7 p.
 Už ikimokyklinio ugdymo įstaigos lankymą Savivaldybės tarybos nustatytas ugdymo aplinkos išlaikymo mėnesinis mokestis panaudotas:

Punktas Aprašymas     ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.  
  2022 m. panaudotos 11 eur lėšos
7.1. Priemonėms, priskiriamoms trumpalaikio turto grupei ir skirtoms ugdymui įgyvendinti bei ugdymo aplinkai kurti, įsigyti 3338,08      
7.2. Higienos, dezinfekcinėms ir valymo reikmėms įsigyti 1409,78      
7.3. Kitoms priemonėms, priskiriamoms ilgalaikio turto grupei ir skirtoms ugdymo įgyvendinimui, įsigyti        
7.4. Paslaugoms, susijusioms su ugdymo įgyvendinimu, pažintinei, kultūrinei ar edukacinei veiklai apmokėti 108,9