Biudžetas

 

Biudžeto ataskaitos

2019 metų:

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo I ketvirčio ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo II ketvirčio ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo III ketvirčio ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita

2020 metų:
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo I ketvirčio ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo II ketvirčio ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo III ketvirčio ataskaita
Biudžeto išlaidų  sąmatos vykdymo metinė ataskaita 

2021 metų:
Biudžeto išlaidų samatos vykdymo I ketvirčio ataskaita

Biudžeto išlaidų samatos vykdymo II ketvirčio ataskaita

Biudžeto  išlaidų samatos vykdymo III  ketvirčio ataskaita

Biudžeto išlaidų samatos vykdymo metinė ataskaita

2022 metų:

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2022 m. kovo 31 d. duomenis

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų samatos vykdymo metinė atsakaita


Ugdymo aplinkos išlaikymo mokesčio ataskaita

Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T1-146  patvirtinto Atlyginimo už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo  21 p. (Ugdymo įstaigos kiekvieno ketvirčio pabaigoje savo internetinėje svetainėje pateikia surinkto aplinkos išlaikymo mokesčio panaudojimo ataskaitą), teikiame Mažeikių lopšelio-darželio „Buratinas“ surinkto ugdymo aplinkos išlaikymo mokesčio panaudojimo ataskaitą.

 Už ikimokyklinio ugdymo įstaigos lankymą Savivaldybės tarybos nustatytas ugdymo aplinkos išlaikymo mėnesinis 11 EUR mokestis per 2023 metus panaudotas:

Punktas Aprašymas     ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.  
7.1. Priemonėms, priskiriamoms trumpalaikio turto grupei ir skirtoms ugdymui įgyvendinti bei ugdymo aplinkai kurti, įsigyti 3212,57 4801,25 4628,95 1196,43
7.2. Higienos, dezinfekcinėms ir valymo reikmėms įsigyti 1332,52 1471,70 654,17 1860,07
7.3. Kitoms priemonėms, priskiriamoms ilgalaikio turto grupei ir skirtoms ugdymo įgyvendinimui, įsigyti        
7.4. Paslaugoms, susijusioms su ugdymo įgyvendinimu, pažintinei, kultūrinei ar edukacinei veiklai apmokėti