Komisijos ir darbo grupės

 

Mažeikių lopšelyje-darželyje “Buratinas” veikia demokratiniais principais išrinktos ir direktoriaus įsakymu patvirtintos komisijos ir darbo grupės.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija
Pirmininkė – Genė Tamušauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

 • Nijolė Zakalskienė, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Indra Danielienė, logopedė;
 • Liudmila Ligeikienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 • Jūratė Dačkauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Sekretorė – Inesa Jonauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja (sekretorius nėra komisijos narys);

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos tvarka

Vaiko gerovės komisija (VGK)
Pirmininkė – Genė Tamušauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

 • Indra Danielienė, logopedė;
 • Laima Norvaišienė, direktorė;
 • Liudmila Ligeikienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Irena Veselienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Monika Liaučiūtė, psichologė;
 • Indra Danielienė, logopedė;
 • Roma Gydrienė, maitinimo organizatorė.

VGK darbo organizavimo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2021 – 2022 

 

Komisijos sudėtis patvirtinta 2020-10-01 dirkeltoriaus įsakymu Nr. V1-38

Gamtosauginių mokyklų programos (GMP) įgyvendinimo darbo grupė
Pirmininkė –  Jūratė Dačkauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Nariai:

 • Dalia Vilkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Birutė Vilkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Irena Veselienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Vilija Šimukauskienė, mokytojo padėjėja;
 • Stasė Jasutienė, mokytoja padėjėja;
 • Daina Barauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Roma Gydrienė, maitinimo administratorė;
 • Virginija Jankuvienė, skalbėja.;
 • Jūratė Gintalienė -mokytoja;
 • Julija Paulauskienė, tėvų atstovė;
 • Indrė Kvietkauskienė, tėvų atstovė;
 • Mėta Juciūtė, 2F grupės ugdytinė;
  Gamtosauginių veiksmų  planas 2021-2022 m.m.

 

Komisijos sudėtis patvirtinta 2020-10-01 direktoriaus įsakymu Nr. V1-32

Kūrybinė darbo grupė
Pirmininkė – Elona Juškevičienė, meninio ugdymo pedagogė;

Nariai:

 • Jūratė Dačkauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Milda Sidabrienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Giedrė Žubikienė,ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Indrė Kvietkauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Liudmila Milerienė, mokytojo padėjėja;
 • Adelė Budrienė, virėja.

Kūrybinės darbo grupės veiklos planas 2021 – 2022 m.m.

Komisijos sudėtis patvirtinta 2020-10-01 direktoriaus įsakymu Nr. V1-38

Olimpinio ugdymo darbo grupė
Pirmininkė – Roma Gydrienė, kūno kultūros mokytoja;

Nariai:

 • Inesa Jonauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Sandra Grigaliūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Giedrė Žubikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Silvija Griciūtė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Ina Ieva Barkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Birutė Ališauskaitė, mokytojo padėjėja;
 • Jelena Osipova, mokytojo padėjėja;
 • Irina Žigotienė, mokytojo padėjėja ugdymui;

Olimpinio ugdymo veiklos planas 2021-2022 m. m.

Komisijos sudėtis patvirtinta 2020-10-01 dirkeltoriaus įsakymu Nr. V1-34

Emocinio intelekto ugdymo organizavimo metodinė darbo grupė
Pirmininkė – Monika Liaučiūtė, psichologė

Nariai:

 • Ina Ieva Barkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Vilija Pocevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Sandra Gigaliūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Jovita Vaitkaitienė, mokytojo padėjėja;
 • Jadvyga Brasienė, mokytojo padėjėja;
 • Algita Rūdienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Laima Norvaišienė, direktorė.

EQ darbo grupės veiklos planas 2021- 2022 m. m.

Emocinio intelekto ugdymo organizavimo metodinės grupės darbo organizavimo tvarkos aprašas 

 

Sveikatos stiprinimo darbo grupė
Pirmininkė – Inesa Šilgalienė -PU mokytoja metodininkė;

Nariai:

 • Genė Tamušauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Indra Danielienė, spec. pedagogė, logopedė;
 • Sandra Grigaliūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Vilija Pocevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Irena Veselienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Lina Činčiukienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Inga Toliūnienė, mokytojos padėjėja ugdymui;
 • Guoda Balvočiūtė, 2B grupės ugdytinė;
 • Goda Memgaudaitė 2E grupės ugdytinė;
 • Nerijus Gudaitis, Mažeikių futbolo klubo ,,Atmosfera”- tech. direktorius;
 • Jurgita Kesminienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
 • Martyna Malinauskienė, tėvų atstovas;
 • Jolanta Erlickytė, tėvų atstovas;
 • Juozas Memgaudas, tėvų atstovas;
  Sveikatos stiprinimo darbo grupės veiklos planas 2021 –2022 m.m.

Komisijos sudėtis patvirtinta 2020-10-01 direktoriaus įsakymu Nr. V1-31

Viešųjų pirkimų komisija
Pirmininkė, viešųjų pirkimų Organizatorė – Margarita Kulvinskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Nariai:

 • Genė Tamušauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Ona Čerkasienė, sandėlininkė;
 • Roma Gydrienė, maitinimo organizatorė;
 • Daina Barauskienė, sekretorė.

Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas 
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas

Komisijos sudėtis patvirtinta 2019-01-02 direktoriaus įsakymu Nr. V1-2

Veiklos įsivertinimo metodikos išbandymo  darbo grupė
Pirmininkė, Genė Tamušauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

 • Danguolė Vasiliauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Roma Gydrienė, maitinimo organizatorė;
 • Inesa Šilgalienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Liudmila Ligeikienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Monika  Liaučiūtė, psichologė;

Komisijos sudėtis patvirtinta 2021-05-19 direktoriaus įsakymu Nr. V1-17

Etikos komisija

Pirmininkė, Birutė Vilkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Nariai:

 • Liuda Petrošienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Nijolė savickienė, mokytojos padėjėja;
 • Margarita Kulvinskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiu;
 • Daina Barauskienė, sekretorė;

Vidaus tvarkos ir bendruomenės etikos taisyklės 

Komisijos sudėtis patvirtinta 2020-10-01 dirkeltoriaus įsakymu Nr. V1-36

Darbo taryba

Pirmininkė, Indra Danielienė, logopedė;

Nariai:

 • Jolita Miltenienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Sandra Grigaliūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Roma Gydrienė, kūno kultūros mokytoja;
 • Jadvyga Brasienė, mokytojos padėjėja;

Darželio tarybos nuostatai

Vaikų taryba

Koodrinatorė, Jūratė Gintalienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Nariai:

 • Gabija Tumėnaitė, 3C grupės ugdytinė;
 • Saulė Dargytė, 3C grupės ugdytinė;
 • Aronas Vaišis, 2D grupės ugdytinis;
 • Erlandas Ostrovskis, 2B grupės ugdytinis;
 • Emilė Skurvydaitė, 3A grupės ugdytinė;
 • Emilija Sultonaitė, 3A grupės ugdytinis;

Vaikų tarybos veiklos planas 2021-2022 m.m.