Komisijos ir darbo grupės

 

Mažeikių lopšelyje-darželyje “Buratinas” veikia demokratiniais principais išrinktos ir direktoriaus įsakymu patvirtintos komisijos ir darbo grupės.

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija
Pirmininkė – Genė Tamušauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
( informacija ruošiama)Nariai:

 •  Ligita Diržininkienė, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Indra Danielienė, logopedė;
 • Jūratė Dačkauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Sekretorė – Ina Ieva Barkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos tvarka

Vaiko gerovės komisija (VGK)
Pirmininkė – Genė Tamušauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

 • Laima Norvaišienė, direktorė;
 • Irena Veselienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Monika Liaučiūtė, psichologė;
 • Indra Danielienė, logopedė;
 • Laura Skiparienė, logopedė;
 • Inesa Jonauskienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

VGK darbo organizavimo tvarkos aprašas
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2022-2023 m.m.  

Komisijos sudėtis patvirtinta 2020-10-01 dirkeltoriaus įsakymu Nr. V1-38

Gamtosauginių mokyklų programos (GMP) įgyvendinimo darbo grupė
Pirmininkė –  Jūratė Dačkauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Nariai:

 • Dalia Vilkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Birutė Vilkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Irena Veselienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Vilija Šimukauskienė, mokytojo padėjėja;
 • Stasė Jasutienė, mokytoja padėjėja;
 • Daina Barauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Roma Gydrienė, maitinimo administratorė;
 • Virginija Jankuvienė, skalbėja.;
 • Aurelija Flemingienė, mokytoja;
 • Lina Gontaitė, mokytojo padėjėja;
 • Jūratė Gintalienė -mokytoja;
 • Daiva Būtienė, tėvų atstovė;
 • Brigita Bagočienė, tėvų atstovė;
 • Herkus Rimgaila, 3B grupės ugdytinis;
 • Deimantė Krakytė, 3Agrupės ugdytinė;
 • Aironas Čiuželis, 3A grupės ugdytinis;
 • Emili Deniušytė, 3B  grupės ugdytinė; 
 • Gamtosauginių  veiksmų planas 2022-2023 m.m.

Komisijos sudėtis patvirtinta 2020-10-01 direktoriaus įsakymu Nr. V1-32

Kūrybinė darbo grupė
Pirmininkė – Elona Juškevičienė, meninio ugdymo pedagogė;

Nariai:

 • Jūratė Dačkauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Laura Skiparienė, specialioji pedagogė, logopedė;
 • Deimantė Galdikaitė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Indrė Kvietkauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Liudmila Milerienė, mokytojo padėjėja;
 • Adelė Budrienė, virėja.

Kūrybinės darbo  grupės veiksmų planas 2022-2023 m. m. 

Komisijos sudėtis patvirtinta 2020-10-01 direktoriaus įsakymu Nr. V1-38

Olimpinio ugdymo darbo grupė
Pirmininkė – Roma Gydrienė, kūno kultūros mokytoja;

Nariai:

 • Lina Činčiukienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Danguolė Vasiliauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Silvija Griciūtė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Lina Lakačauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Ina Ieva Barkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Vilija Gabalienė, mokytojo padėjėja ugdymui;
 • Birutė Ališauskaitė, mokytojo padėjėja;
 • Jelena Osipova, mokytojo padėjėja;

Olimpinio ugdymo darbo grupės veiklos planas 2022-2023 m.m.

Komisijos sudėtis patvirtinta 2020-10-01 dirkeltoriaus įsakymu Nr. V1-34

Emocinio intelekto ugdymo organizavimo metodinė darbo grupė
Pirmininkė – Monika Liaučiūtė, psichologė

Nariai:

 • Ina Ieva Barkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Vilija Pocevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Sandra Gigaliūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Jovita Vaitkaitienė, mokytojo padėjėja;
 • Jadvyga Brasienė, mokytojo padėjėja;
 • Algita Rūdienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Laima Norvaišienė, direktorė.

EQ darbo grupės veiklos planas 2022-2023 m.m. 

Emocinio intelekto ugdymo organizavimo metodinės grupės darbo organizavimo tvarkos aprašas 

Sveikatos stiprinimo darbo grupė
Pirmininkė – Inesa Šilgalienė -PU mokytoja metodininkė;

Nariai:

 • Genė Tamušauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Indra Danielienė, spec. pedagogė, logopedė;
 • Sandra Grigaliūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Vilija Pocevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Toma Pocienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Irena Veselienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Lina Činčiukienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Inga Toliūnienė, mokytojos padėjėja ugdymui;
 • Dovilė Limontienė, mokytojo padėjėja ugdymui;
 • Guoda Balvočiūtė, 2B grupės ugdytinė;
 • Goda Memgaudaitė 2E grupės ugdytinė;
 • Nerijus Gudaitis, Mažeikių futbolo klubo ,,Atmosfera”- tech. direktorius;
 • Jurgita Kesminienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
 • Roma Gydrienė,  maitinimo organizatorė;
 • Martyna Malinauskienė, tėvų atstovas;
 • Jolanta Erlickytė, tėvų atstovas;
 • Juozas Memgaudas, tėvų atstovas;

  Sveikatos stiprinimo darbo grupės veiklos planas 2022-2023 m.m.

Komisijos sudėtis patvirtinta 2020-10-01 direktoriaus įsakymu Nr. V1-31

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė
Pirmininkė  – Giedrė Žubikienė, mokytoja

Nariai:

 • Danguolė Vasiliauskienė, mokytoja;
 • Ina-Ieva Barkuvienė, mokytoja;
 • Roma Gydrienė, maitinimo organizatorė;
 • Monika Liaučiūtė, psichologė.

Koordinatorė – Genė Tamušauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Darbo grupės sudėtis patvirtinta 2022-09-30 direktoriaus įsakymu Nr. V1-33

Etikos komisija

Pirmininkė, Birutė Vilkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Nariai:

 • Nijolė Savickienė, mokytojos padėjėja;
 • Margarita Kulvinskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiu;
 • Daina Barauskienė, sekretorė;

Vidaus tvarkos ir bendruomenės etikos taisyklės 

Komisijos sudėtis patvirtinta 2020-10-01 dirketoriaus įsakymu Nr. V1-36

Darbo taryba

Pirmininkė, Irena Veselienė, PU mokytoja;

Nariai:

 • Algita Rūdienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Jūratė Dačkauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Giedrė Žubikienė, ikimokyklinio ugdymo  mokytoja;
 • Danguolė Vasiliauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

 

Vaikų taryba

Koodrinatorė, Jūratė Gintalienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Nariai:

 • Gabija Tumėnaitė, 3C grupės ugdytinė;
 • Saulė Dargytė, 3C grupės ugdytinė;
 • Aronas Vaišis, 2D grupės ugdytinis;
 • Erlandas Ostrovskis, 2B grupės ugdytinis;
 • Emilė Skurvydaitė, 3A grupės ugdytinė;
 • Emilija Sultonaitė, 3A grupės ugdytinis;
  Vaikų tarybos veiklos planas 2022-2023 m.m.
Antikorupcijos komisija 

Pirmininkė Margarita Kulvinskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui;
Nariai:

 • Raimonda Donėlaitė, mokytojo padėjėja;
 • Indrė Kvietkauskienė, mokytoja.

Komisijos sudėtis patvirtinta 2022-12-30 direktoriaus įsakymu Nr. V1-59 

Vidaus  kontrolės įgyvendinimo priežiūrą atliekančių darbuotojų darbo grupė
Grupės vadove – Margarita Kulvinskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui ;
Nariai: