Komisijos ir darbo grupės

 

Mažeikių lopšelyje-darželyje “Buratinas” veikia demokratiniais principais išrinktos ir direktoriaus įsakymu patvirtintos komisijos ir darbo grupės.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija
Pirmininkė – Genė Tamušauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

 • Nijolė Zakalskienė, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Indra Danielienė, logopedė;
 • Jūratė Dačkauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja. 

Sekretorė – Liudmila Ligeikienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja (sekretorius nėra komisijos narys) 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos tvarka

Vaiko gerovės komisija (VGK)
Pirmininkė – Genė Tamušauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

 • Indra Danielienė, logopedė;
 • Laura Skiparienė, specialiojo pedagogė, logopedė;
 • Liudmila Ligeikienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Irena Veselienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Monika Liaučiūtė, psichologė

Sekretorė – Roma Gydrienė, maitinimo administratorė (sekretorius nėra komisijos narys)

VGK darbo organizavimo tvarkos aprašas

VGK veiklos planas 2019-2020 m.m.

Gamtosauginių mokyklų programos (GMP) įgyvendinimo darbo grupė
Pirmininkė –  Jūratė Dačkauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Nariai:

 • Brigita Bagočienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Birutė Vilkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Irena Veselienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Vilija Šimukauskienė, mokytojo padėjėja;
 • Stasė Jasutienė, mokytoja padėjėja;
 • Daina Barauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Roma Gydrienė, maitinimo administratorė;
 • Virginija Jankuvienė, skalbėja.;
 • Julija Paulauskienė, tėvų atstovė;
 • Indrė Kvietkauskienė, tėvų atstovė;
 • Andra Bačiulytė, 3A grupės ugdytinė;
 • Rusnė Antanavičiūtė, 2B grupės ugdytinė;
 • Julius Jaselskis, 2D grupės ugdytinis;
 • Elina Laurinavičiūtė, 3B grupės ugdytinė.

GMP veiklos planas 2019-2020 m.m.

Kūrybinė darbo grupė
Pirmininkė – Laura Skiparienė, specialioji pedagogė, logopedė

Nariai:

 • Elona Juškevičienė, meninio ugdymo pedagogė;
 • Milda Sidabrienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Liudmila Milerienė, mokytojo padėjėja;
 • Adelė Budrienė, virėja.

Kūrybinės darbo grupės veiklos planas 2019-2020 m.m.

Olimpinio ugdymo darbo grupė
Pirmininkė – Roma Gydrienė, kūno kultūros mokytoja

Nariai:

 • Inesa Jonauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Sandra Grigaliūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Giedrė Žubikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Silvija Griciūtė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Birutė Ališauskaitė, mokytojo padėjėja;
 • Jelena Osipova, mokytojo padėjėja.

Olimpinio ugdymo darbo grupės veiklos planas 2018-2019 m.m.

Olimpinio ugdymo darbo grupės veiklos planas 2019-2020 m.m. 

Emocinio intelekto ugdymo organizavimo metodinė darbo grupė
Pirmininkė – Monika Liaučiūtė, psichologė

Nariai:

 • Ina Ieva Barkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Vilija Pocevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Sandra Gigaliūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Jovita Vaitkaitienė, mokytojo padėjėja;
 • Jadvyga Brasienė, mokytojo padėjėja;
 • Birutė Budrevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Laima Norvaišienė, direktorė.

EQ ugdymo organizavimo metodinės darbo grupės 2019-2020 m.m. veiklos planas

Emocinio intelekto ugdymo organizavimo metodinės grupės darbo organizavimo tvarkos aprašas 

Sveikatos stiprinimo darbo grupė
Pirmininkė – Roma Gydrienė, maitinimo administratorė

Nariai:

 • Inga Toliūnienė, virėja;
 • Irena Veselienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Vilija Pocevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Indra Danielienė, logopedė;
 • Reda Danielienė, tėvų atstovė

Sveikatos stiprinimo darbo grupės veiklos planas 2019-2020 m.m.