Komisijos ir darbo grupės

 

Mažeikių lopšelyje-darželyje “Buratinas” veikia demokratiniais principais išrinktos ir direktoriaus įsakymu patvirtintos komisijos ir darbo grupės.

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija
Pirmininkė – Genė Tamušauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
( informacija ruošiama)Nariai:

 •  Ligita Diržininkienė, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Indra Danielienė, logopedė;
 • Jūratė Dačkauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Sekretorė – Ina Ieva Barkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos tvarka

Vaiko gerovės komisija (VGK)
Pirmininkė – Genė Tamušauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

 • Laima Norvaišienė, direktorė;
 • Ina Ieva Barkuvienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Indra Danielienė, logopedė;
 • Laura Skiparienė, logopedė;
 • Sandra Grigaliūnienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Indrė Kvietkauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

VGK darbo organizavimo tvarkos aprašas
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2022-2023 m.m.  

Komisijos sudėtis patvirtinta 2020-10-01 dirkeltoriaus įsakymu Nr. V1-38

Gamtosauginių mokyklų programos (GMP) įgyvendinimo darbo grupė
Pirmininkė –  Jūratė Dačkauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Nariai:

 • Erika  Drungienė, mokytoja padėjėja;
 • Birutė Vilkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Irena Veselienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Vilija Šimukauskienė, mokytojo padėjėja;
 • Stasė Jasutienė, mokytoja padėjėja;
 • Daina Barauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Roma Gydrienė, maitinimo organizatorė;
 • Virginija Jankuvienė, rūbų prižiūrėtoja.;
 • Aurelija Flemingienė, mokytoja;
 • Lina Gontaitė, mokytoja;
 • Jūratė Gintalienė -ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Daiva Būtienė, tėvų atstovė;
 • Karolina Diržininkaitė, 2E grupės ugdytinė;
 • Elijus Būta, 2E grupės ugdytinis;
 • Emerita Drobovaitė, 2F grupės ugdytinė;
 • Erlandas Ostrovskis, 2F  grupės ugdytinis; 
 • Gamtosauginių veiksmų planas 2023-2024 m.m.

Komisijos sudėtis patvirtinta 2020-10-01 direktoriaus įsakymu Nr. V1-32

Kūrybinė darbo grupė
Pirmininkė – Elona Juškevičienė, meninio ugdymo pedagogė;

Nariai:

 • Jūratė Dačkauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Laura Skiparienė, specialioji pedagogė, logopedė;
 • Deimantė Galdikaitė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Indrė Kvietkauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Liudmila Milerienė, mokytojo padėjėja;
 • Adelė Budrienė, virėja.

Kūrybinės darbo grupės veiklos planas 2023-2024 m.m.

Komisijos sudėtis patvirtinta 2020-10-01 direktoriaus įsakymu Nr. V1-38

Olimpinio ugdymo darbo grupė
Pirmininkė – Roma Gydrienė, kūno kultūros mokytoja;

Nariai:

 • Lina Činčiukienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Danguolė Vasiliauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Silvija Šakienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Lina Lakačauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Ina Ieva Barkuvienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 • Vilija Gabalienė, mokytojo padėjėja ugdymui;
 • Birutė Ališauskaitė, mokytojo padėjėja;
 • Jelena Osipova, mokytojo padėjėja;
 • Deimantė Galdikaitė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Irina Žigotienė, mokytojo padėjėja;

Olimpinės darbo grupės veiklos planas 2023-2024 m.m.

Komisijos sudėtis patvirtinta 2020-10-01 dirkeltoriaus įsakymu Nr. V1-34

Emocinio intelekto ugdymo organizavimo metodinė darbo grupė
Pirmininkė – Algita Rūdienė, psichologė

Nariai:

 • Ina Ieva Barkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Vilija Pocevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Sandra Gigaliūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Jovita Vaitkaitienė, mokytojo padėjėja;
 • Danguolė Vasiliauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Laima Norvaišienė, direktorė.

Emocinio intelekto ugdymo organizavimo metodinės grupės darbo organizavimo tvarkos aprašas

Emocinio intelekto ugdymo darbo grupės veiklos planas 2023-2024 m.m.

Sveikatos stiprinimo darbo grupė
Pirmininkė – Lina Činčiukienė -IU vyresnioji mokytoja;

Nariai:

 • Genė Tamušauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Indra Danielienė, spec. pedagogė, logopedė;
 • Sandra Grigaliūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Vilija Pocevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Toma Pocienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Irena Veselienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Rasa Racevičė, mokytojo padėjėja;
 • Inga Toliūnienė, virtuvės darbininkė;
 • Dovilė Limontienė, mokytojo padėjėja ugdymui;
 • Guoda Balvočiūtė, 3A grupės ugdytinė;
 • Goda Memgaudaitė 3A grupės ugdytinė;
 • Nerijus Gudaitis, Mažeikių futbolo klubo ,,Atmosfera”- tech. direktorius;
 • Jurgita Kesminienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
 • Roma Gydrienė,  maitinimo organizatorė;
 • Martyna Malinauskienė, tėvų atstovas;
 • Jolanta Erlickytė, tėvų atstovas;
 • Juozas Memgaudas, tėvų atstovas;

  Sveikatos stiprinimo darbo grupės veiklos planas 2023-2024 m.m.

Komisijos sudėtis patvirtinta 2020-10-01 direktoriaus įsakymu Nr. V1-31

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė
Pirmininkė  – Giedrė Žubikienė, mokytoja

Nariai:

 • Danguolė Vasiliauskienė, mokytoja;
 • Ina-Ieva Barkuvienė, mokytoja;
 • Roma Gydrienė, maitinimo organizatorė;
 • Monika Liaučiūtė, psichologė.

Koordinatorė – Genė Tamušauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Darbo grupės sudėtis patvirtinta 2022-09-30 direktoriaus įsakymu Nr. V1-33

Etikos komisija

Pirmininkė, Birutė Vilkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Nariai:

 • Nijolė Savickienė, mokytojos padėjėja;
 • Margarita Kulvinskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiu;
 • Daina Barauskienė, sekretorė;

Vidaus tvarkos ir bendruomenės etikos taisyklės 

Komisijos sudėtis patvirtinta 2020-10-01 dirketoriaus įsakymu Nr. V1-36

Darbo taryba

Pirmininkė, Irena Veselienė, IU mokytoja;

Nariai:

 • Algita Rūdienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Jūratė Dačkauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Giedrė Žubikienė, ikimokyklinio ugdymo  mokytoja;
 • Danguolė Vasiliauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

 

Vaikų taryba

Koodrinatorė, Jūratė Gintalienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Nariai:

 

Antikorupcijos komisija 

Pirmininkė Margarita Kulvinskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui;
Nariai:

 • Raimonda Donėlaitė, mokytojo padėjėja;
 • Indrė Kvietkauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

Komisijos sudėtis patvirtinta 2022-12-30 direktoriaus įsakymu Nr. V1-59 

Vidaus  kontrolės įgyvendinimo priežiūrą atliekančių darbuotojų darbo grupė
Grupės vadove – Margarita Kulvinskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui ;
Nariai: