Darbo užmokestis

Vidutinis darbo užmokestis Mažeikių lopšelyje-darželyje “Buratinas” 2019 metais

Mažeikių lopšelio-darželio „Buratinas“ didžiausio leistino pareigybių sąrašas (išskyrus švietimo pagalbos specialistus), finansuojamą iš pajamų savarankiškoms funkcijoms atlikti 2020 metams 

Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas Pareigybės lygis Pareigybės skaičius
1.  Direktorius A2 0,3
2.  Direktoriaus pavaduotojas ugdymui A2 0,3
3.  Direktoriaus pavaduotojas ūkiui A2 1
4.  Vyriausiasis buhalteris A2 1
5.  Maitinimo organizatorius B 1
6.  Sekretorius B 1
7.  Sandėlininkas C 1
8.   Apskaitininkas C 0,25
9.   Informacinių technologijų specialistas B 0,25
10.   Virėjas C 3
11. Meninio ugdymo mokytojas A2 0,4
12. IU mokytojas A2 7,22
13. Mokytojo padėjėjas ugdymui C 2
14.  Mokytojo padėjėjas C 11
15. Virtuvės pagalbinis darbininkas C 0,5
16. Stalius D 0,25
17. Valytojas D 1,5
18. Lauko aplinkos tvarkytojas D 1
19. Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas D 0,25
Viso:    33,22

 

Pridėtos rinkmenos