Baigėme vykdyti ES finansuojamą projektą

 
 
Lapkričio mėnesį baigėme vykdyti ES finansuojamą projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos tobulinimas Mažeikių ir Plungės rajonų mokyklose“ Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0021. Projektu siekėme Mažeikių lopšelyje – darželyje „Buratinas“, Mažeikių r. Tirkšlių darželyje „Giliukas“ ir Plungės r. Šateikių pagrindinėje mokykloje pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, sudaryti sąlygas sėkmingai ugdytis vaikams, turintiems mokymosi bei elgesio ir emocinių sunkumų. Projekto dalyvės dalinasi savo pastebėjimais ir sėkmėmis.

Socialinio-emocinio ugdymo programą ,,Kimothis“ įgyvendino 8 mokytojos, kurios pastebėjo ryškius pokyčiu ir liko patenkintos įgyvendinimo rezultatais. Ši programa puikus socialinio- emocinio ugdymo įrankis ir pagalbininkas mokytojui, o svarbiausia – didžiulės galimybės pritaikyti praktikoje.
Įgyvendinant priešmokyklinio ugdymo programą ,,Laikas kartu“, mokytojos atrado daug naujų būdų kaip patobulinti ugdymo veiklas, skatinant vaikų savęs pažinimą, atskleidžiant jų savitumą, taikant komandinio darbo principus. Programą įgyvendino 4 mokytojos.
Vykdant projektą 6 mokytojos organizavo veiklą lauko grupėse. Organizuojant ugdymo procesą natūralioje gamtos aplinkoje, vaikai įprato kuo ilgesnį laiką būti gamtoje. Pastebimai keitėsi veiklų įvairovė, gerėjo tarpusavio santykiai, augo vaikų kūrybiškumas. Išmokome atrasti tylą-apkabinant medį, grožį -uostant gėlę, gėrį – padedant grėbti lapus.

Pridėtos rinkmenos