Kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas“

Nacionalinė švietimo agentūra vykdo Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybių biudžetų lėšomis finansuojamą projektą „Inovacijos vaikų darželyje“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001), kurio tikslas – gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktiką skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje. Ikimokyklinio ugdymo mokymuose dalyvavo Mažeikių lopšelį-darželį ,,Buratinas“  ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jūratė Dačkauskienė  ir  direktorė  Laima Norvaišienė.  Mokymų metu dalyvės išbandė  ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių idėjas, diegiant inovacijas, atrandant tinkamiausius ugdymo kokybės tobulinimo būdus.
Balandžio 12 dieną startavo pirmieji mokymai rajono ikimokyklinių įstaigų mokytojams ir pavaduotojams. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais? sudaro 96 akademinės valandos. Iš jų 27 akademinės valandos  skiriamos teorijai, 37 akademinės valandos praktiniam darbui auditorijoje, o 32 akademinės valandos skirtos kiekvieno mokymų dalyvio praktiniam mokymuisi savo darbo vietoje. Programoje dalyvauja Mažeikių lopšelių-darželių ,,Buratinas“, ,,Bitutė“, ,,Saulutė“, ,,Eglutė“ atstovai. Mokymus organizuoja ir veda lektorės Mažeikių lopšelio-darželio ,,Buratinas“  direktorė Laima Norvaišienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jūratė Dačkauskienė. Programos metu dalyviai aiškinsis ir bandys perprasti kas yra inovatyvus ugdymas, pasaulinis kūrybiškumo ugdymas. Kaip kurti virtualias erdves, atrasti naujas erdves ir jas pritaikyti ugdyme. Susipažins ir mokysis dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais.