Gamtosauginio ugdymo (GMP) įgyvendinimas

Lopšelis-darželis „Buratinas“ aktyviai dalyvauja Tarptautiniame gamtosauginių mokyklų programos įgyvendinime. Už pasiekimus darnaus vystymosi srityje ir kryptingą įstaigos bei visuomenės aplinkosauginio vaidmens stiprinimą 2022 m. dešimtą kartą mokyklai įteiktas Tarptautinių Gamtosauginių mokyklų programos sertifikatas. Vykdydamas gamtosauginio ugdymo įgyvendinimo programą, mokykla ugdo vaikų ekologinę kultūrą, formuoja vaikų aplinkosaugos, aplinkotyros ir pažintines nuostatas, ugdo  mokinių kūrybiškumą, skatina bendruomenės aktyvumą, aplinkosauginių žinių augimą.

Gamtosauginių veiksmų panas 2022-2023 m.m.

 

 

 

Pridėtos rinkmenos