2e grupės edukacinės aplinkos

2 grupės mokytojos su vaikais intensyviai kuria  grąžina aplinkas, kuriose vaikai  atranda daug įdomios veiklos.