STEAM žingsneliai 3A grupėje

STEAM taikymas padeda pratęsti natūralią vaikų veiklą. Mokytojos vis dažniau pateikia klausimus ,,ne kodėl?“, o ,,Kas atsitiks?“ , ,,Ką dabar matai?“,  ,,Ką tu pastebėjai?“, ,,Kaip rasti būdą?“ , ,,Ar nori išbandyti?“ Visi šie klausimai skatina vaikus palyginti, mąstyti, sužinoti. Gamtamokslinis ugdymas, klausimai apie pasaulį, stebėjimai, tyrinėjimai, eksperimentavimai, skatina vaikų smalsumą, žingeidumą, pasaulio pažinimą.