Informacija tėvams

Maitinimas

Darželyje vaikų maitinimas organizuojamas:

  • Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2018-04-10  įsakymu Nr. V-394 patvirtintu „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (pridedama);
  • Vadovaujantis ,,Gerosios higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms” nauja redakcija.
  • Vaikai maitinami 4 kartus per dieną. Maistas gaminamas darželio virtuvėje. Maistą ruošia ir už jo kokybę atsako virėjos, turinčios virėjo kvalifikacinę kategoriją.
  • Maisto paruošimas ir patiekalų įvairovė atitinka vaikų amžiaus ypatumus ir sveikos mitybos principus bei rekomendacijas.
  • Darželis sėkmingai vykdo programas ,,Pienas vaikams“ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“, kurios  remiamos Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis.
  • Perspektyviniai valgiaraščiai  sudaryti 20- čiai  dienų, pagal rekomenduojamas paros energijos ir maistinių medžiagų normas vaikams su apskaičiuota paros maisto raciono energetine verte.
  • 2018 – 2019 m. m. valgiaraščiai suderinti ir patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Mažeikių skyriuje(valgiaraščio vertinimo pažyma 2018-09-03 Nr. VVP-6180) ir 2018-09-03 direktoriaus įsakymu Nr. V₁-75a)

Už vaikų maitinimo organizavimą, maisto kokybę, jo gamybos priežiūrą  darželyje atsako maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė Roma Gydrienė. Tel. 8 443 76 969; 8 615 31172

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

20 dienų valgiaraščiai 2018 –  2019 m.m.

Parama 2 %

Gerbiamus svetainės lankytojus kviečiame tapti mūsų įstaigos remėjais, pervedant 2% gyventojų pajamų mokesčio į nurodytą paramos gavėjo  AB DnB NORD banko Mažeikių poskyrį, a. s. LT314010040700090146.

Nuoširdžiai  dėkojame visiems, kurie jau pervedėte 2% savo pajamų mokestį ir taip parėmėte mūsų įstaigą. Gražėja mūsų grupių aplinka, atsiranda galimybių įsigyti ugdymo(si) priemonių, būtino inventoriaus, kurių dėka ugdomasis procesas, vaikų laisvalaikis tampa turiningesnis, kūrybiškesnis.  Malonu, kad skirdami savo paramą ir labdarą, Jūs prisidedate prie lopšelio – darželio vaikų ugdymo (si) sąlygų gerinimo. Jūsų dėka apsitvėrėme lopšelio-darželio teritoriją. Džiaugiamės, kad jaukioje aplinkoje Jūsų vaikai  jausis saugesni.
Jūsų parama mums labai reikalinga!

Rekvizitai prašymams dėl 2% pajamų mokesčio pervedimo:Paramos gavėjas: Mažeikių lopšelis-darželis ,,Buratinas“
Įstaigos kodas: 191650592
Įstaigos adresas: Sodų 16a, LT-89116
Gavėjo bankas: AB DNB bankas
Banko sąskaita: LT31 4010 0407 0009 0146

Atostogų metas

Pridėtos rinkmenos