Konkursas „Mano mėgstamiausias užkandis”

Visus šiuos metus mūsų grupės bendruomenė dalyvauja Nacionaliniame projekte “Sveikatiada 2022”. Tai projektas –  socialinė iniciatyva, kuria siekiama formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą mokyklose. Išskirtinis dėmesys šiame projekte skiriamas mokyklų, ikimokyklinių įstaigų bendruomenėms, kurios kviečiamos smagiai, vaikams patraukliomis priemonėmis ugdyti supratimą apie mitybą ir fizinį aktyvumą. Sveikai gyventi gali būti smagu!

Skaityti daugiau

Veiklų projektas „Steam‘ukas žiemą“

Mes mėgstame eksperimentus ir atradimus! Dalyvavome Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų, pedagogų STEAM veiklų projekte „Steam‘ukas žiemą“ . Projektą organizavo Šiaulių lopšelio-darželio „Varpelis“ pedagogės. Projektas skirtas STEAM veiklų integravimui į ugdymo procesą ir gerosios patirties sklaidai, kurio tikslas – parengti sėkmingos patirties pavyzdžių praktinį-metodinį PDF leidinį „Steam‘ukas žiemą“. Visos veiklos buvo vykdomos iki 2022-01-21.

Skaityti daugiau

„Judanti klasė 2022“

2 B grupės ugdytiniai prisimindami Ukrainos vaikus, kurie šiuo metu neturi galimybės mokytis, laisvai judėti, džiaugtis gyvenimu, pasiryžo skirti didesnį dėmesį fiziniam aktyvumui ir įsitraukė į iniciatyvą „Judanti klasė 2022“. Kiekvieną dieną pradėdavome rytine mankšta, šokome zumba – šokius. Grupės aplinką išnaudojome aktyviam mažųjų judėjimui su įvairiomis priemonėmis ir aplinkoje esančiais daiktais, žaislus, baldus.

Skaityti daugiau

Steam projektas “Dovana Lietuvai”

2B grupės ugdytiniai ir mokytojos įsijungė į Telšių l/d “Eglutė” organizuojamą Respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų bei tėvų Steam projektą “Dovana Lietuvai”. Projekto tikslas – pasitelkiant STEAM veiklas, ugdyti vaikų kūrybiškumą, skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių socialinę partnerystę, puoselėti vaikų tautinę ir pilietinę savimonę kuriant dovaną Lietuvai. Projektas skirtas Vasario 16 ir Kovo 11 dienoms paminėti.

Skaityti daugiau

„Daržas ant palangės“

Sugrįžus pavasariui ir sprogstant pirmiesiems pumpurams 2 B grupės vaikai kartu su mokytoja Ina Ieva Barkuviene ir mokytojų asistente Daiva Būtiene įsijungėme į Tarptautinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projektą ,,DARŽAS ANT PALANGĖS“. Projekto tikslas – ugdyti šalies ir užsienio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų norą ir gebėjimus pažinti augalus, stebėti ir pažinti pagrindines augalų augimo ir vystymosi sąlygas, bei jų panaudojimo galimybes.

Skaityti daugiau