Europos Sąjungos bendrai finansuojamas projektas ,,Ikimokyklinio ugdymo turinio kaita“(projekto kodas Nr. 10-014-P-0001)

           Sausio 9-10 dienomis startavo  Mokymų programa „Ikimokyklinio ugdymo programų atnaujinimas ir jų įgyvendinimas vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programos gairėmis: mokymai lektoriams“.  Europos Sąjungos bendrai finansuojamas projektas ,,Ikimokyklinio ugdymo turinio kaita“(projekto kodas Nr. 10-014-P-0001)

Skaityti daugiau

Spalio  12 dieną vyksta Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) apskrito stalo refkelsija:

Skaityti daugiau

Žingsniai 2021

 
Europos socialinio fondo projektų vykdytojų konferencija ,,Kaip tapti impulsu, galinčiu pakeisti pasaulį” vyko rugpjūčio 26 dieną, Kaune, VDU Botanikos sode.
Konferencijos metu išklausėme G. Juozapavičiaus pranešimą ,, Kodėl svarbu dalintis sėkmės istorijomis”. A. Tapino pranešimą ,,Trys ne: neskaičiuoti, nebijoti, nenuvilti”. L. Dugveckio pranešimą ,, Lyderystė – kiekvienam”. Turėjome progos paklausyti ,,Gedimino legiono” savaronių pasisakymus.
Antroje konferencijos dalyje vyko apdovanojimai ,,Žingsniai 2021″. Mažeikių lopšelio-darželio ,,Buratinas” Silvijos ir Altan sėkmės istorija tapo super herojais. Silvija buvo apdovanota ,, Žingsniai 2021″ prizų, o Mažeikių lopšeliui – darželiui ,,Buratinas” įteiktas diplomas už projektą ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos tobulinimas Mažeikių ir Plungės rajono mokyklose”. Nominantus ir konferencijos dalyvius džiugino M. Kavaliausko pasirodymas. 
Įkvepiančios „Žingsniai 2021“ istorijos – kviečiame susipažinti su Mažeikių lopšelio-darželio “Buratinas” ugdytinio Altan ir mokytojos Silvijos bendros sėkmės istoriją. https://www.15min.lt/…/ikvepiancios-zingsniai-2021..

 

 

 

 

 

Skaityti daugiau

Inovacijos vaikų darželyje

 
 
 
ėNacionalinė švietimo agentūra įgyvendindama projektą ,,Inovacijos vaikų darželyje” (projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001) kvietė dalyvauti mokymų programoje „Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais?“. Projekto veiklos finansuojamos iš Europos socialinio fondo lėšų.
Rugpjūčio 19 dieną, jau penktą mokymų dieną organizavo Mažeikių lopšelio-darželio ,, Buratinas” direktorė Laima Norvaišienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Jūratė Dačkauskienė. Mokymų tema: Trečias modulis. Inžinerinių gebėjimų ugdymas (atsinaujinantys energijos šaltiniai) ir Aštuntas modulis. Sėkmių ir iššūkių praktiškai įgyvendinant priemonių Rinkinio inovatyvus priemonės ir veiklos refleksija.
Mokymuose dalyvavo lopšelių-darželių ,, Saulutė”, ,, Bitutė”, ,, Eglutė” ir ,,Buratinas” atstovai.
Skaityti daugiau