Baigėme vykdyti ES finansuojamą projektą

 
 
Lapkričio mėnesį baigėme vykdyti ES finansuojamą projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos tobulinimas Mažeikių ir Plungės rajonų mokyklose“ Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0021. Projektu siekėme Mažeikių lopšelyje – darželyje „Buratinas“, Mažeikių r. Tirkšlių darželyje „Giliukas“ ir Plungės r. Šateikių pagrindinėje mokykloje pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, sudaryti sąlygas sėkmingai ugdytis vaikams, turintiems mokymosi bei elgesio ir emocinių sunkumų. Projekto dalyvės dalinasi savo pastebėjimais ir sėkmėmis.

Pridėtos rinkmenos

Skaityti daugiau

Projekto įgyvendinimas tęsiasi…

Sugrįžę po vasaros atostogų intensyviai tęsiame ESFA projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos tobulinimas Mažeikių ir Plungės rajonų mokyklose“,  projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0021. Viena iš vykdomų veiklų – inkliuzinio ugdymo galimybių taikymas organizuojant ugdymą(si)  lauke.

Skaityti daugiau

Projektas ,,Inovacijos vaikų darželyje”

           

 

  Nacionalinė švietimo agentūra vykdo Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybių biudžetų lėšomis finansuojamą projektą „Inovacijos vaikų darželyje“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001), kurio tikslas – gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktiką skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje. Siekiant šio tikslo, 16 įvairių sričių specialistų iš visos šalies, remdamiesi užsienio šalių gerąja patirtimi, Lietuvos vaikų darželių situacija ir poreikiais, parengė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinius dėl informacinių technologijų, STEAM, darnaus vystymosi ir kūrybingumo ugdymo diegimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose.

Skaityti daugiau

Socialinių-emocinių kompetencijų tyrimas

                                                                      

  Įgyvendinant Europos socialinio fondo agentūros priemonės 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2018 gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1044 projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikos tobulinimas Mažeikių ir Plungės rajonų mokyklose“ įgyvendinimui, projektu siekėme pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, sudarant sąlygas sėkmingai ugdytis vaikams, turintiems mokymosi bei elgesio ir emocinių sunkumų.

Skaityti daugiau