Interaktyvūs mokymai – konsultacijos mokytojams apie ugdymo lauke organizavimą.

Europos socialinio fondo agentūros priemonės 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2018 gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1044 projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikos tobulinimas Mažeikių ir Plungės rajonų mokyklose“ įgyvendinimui.

Mokymai – konsultacijos mokytojams apie ugdymo lauke organizavimą.

Skaityti daugiau

Mokymai-konsultacijos mokytojams-lektorius Linas Slušnys

Europos socialinio fondo agentūros priemonės 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2018 gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1044 projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikos tobulinimas Mažeikių ir Plungės rajonų mokyklose“ įgyvendinimui.

Pedagogų kvalifikacijos kėlimas pagal priešmokyklinės ugdymo metodikos diegimą „Laikas kartu“.

Skaityti daugiau

Mokymai-konsultacijos mokytojams apie ugdymo lauke organizavimą

Vasario 27dieną Giruliuose, Šlaito 1B, Miško darželyje vyko  mokymai – konsultacijos mokytojams apie ugdymo lauke organizavimą. Tai ketvirtoji veikla,  skirta Europos socialinio fondo agentūros priemonės 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2018 gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1044 projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikos tobulinimas Mažeikių ir Plungės rajonų mokyklose“ įgyvendinimui.

Skaityti daugiau

Mokymai ,,Pozityvaus ryšio su vaiku kūrimas, emocinių kompetencijų ugdymas”

Sausio 9d. lopšelyje-darželyje „Buratinas” vyko mokymai ,,Pozityvaus ryšio su vaiku kūrimas, socialinių, emocinių kompetencijų ugdymas„ skirti Europos socialinio fondo agentūros priemonės 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2018 gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1044 projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikos tobulinimas Mažeikių ir Plungės rajonų mokyklose“ įgyvendinimui – Trečioji veikla.

Skaityti daugiau

Socialinio-emocinio ugdymo programos ,,Kimothis” įgyvendinimas ikimokykliniame amžiuje

Gruodžio 18 dieną lopšelyje – darželyje ,,Buratinas” vyko mokymai – konsultacijos  mokytojams apie socialinio-emocinio ugdymo programos ,,Kimothis” įgyvendinimą ikimokykliniame amžiuje. Tai antroji veikla, skirta Europos socialinio fondo agentūros priemonės 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2018 gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1044 projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikos tobulinimas Mažeikių ir Plungės rajonų mokyklose“ įgyvendinimui.

Skaityti daugiau

Pedagogų kvalifikacijos kėlimas pagal priešmokyklinės ugdymo metodikos diegimą ,,Laikas kartu”

Gruodžio 4-5 dienomis startavo ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikos tobulinimas Mažeikių ir Plungės rajonų mokyklose“. Tai pirmoji veikla, Europos socialinio fondo agentūros priemonės 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2018 gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1044 projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikos tobulinimas Mažeikių ir Plungės rajonų mokyklose“ įgyvendinimui.

Skaityti daugiau