Maitinimas

 

Mažeikių lopšelyje-darželyje “Buratinas” vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis:

  • Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2018-04-10  įsakymu Nr. V-394 patvirtintu „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Susipažinti);
  • ,,Gerosios higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms” nauja redakcija (Susipažinti);
  • Mokesčio už vaikų išlaikymą Mažeikių lopšelyje – darželyje “Buratinas” tvarkos aprašu, patvirtintu 2020 m. gegužės 4 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-15 (Susipažinti);
  • Mažeikių lopšelio-darželio “Buratinas” priešmokyklinio amžiaus vaikų nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu darželio direktoriaus 2019 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. V1-42 (Susipažinti); 
  • 2020 – 2021 m. m. valgiaraščiais, patvirtintais darželio direktoriaus 2020-10-01 įsakymu Nr. V₁-30  (Susipažinti).

Vaikai maitinami 4 kartus per dieną. Maistas gaminamas darželio virtuvėje. Maistą ruošia ir už jo kokybę atsako virėjos, turinčios virėjo kvalifikacinę kategoriją: Stanislava Racevičienė, Adelė Budrienė, Palma Stankevičinė, virėjo padėjėja Inga Toliūnienė 

Maisto paruošimas ir patiekalų įvairovė atitinka vaikų amžiaus ypatumus ir sveikos mitybos principus bei rekomendacijas. Perspektyviniai valgiaraščiai sudarant 20-čiai  dienų, pagal rekomenduojamas paros energijos ir maistinių medžiagų normas vaikams su apskaičiuota paros maisto raciono energetine verte.

Darželis sėkmingai vykdo programas ,,Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“, kurios  remiamos Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis.

Už vaikų maitinimo organizavimą, maisto kokybę, jo gamybos priežiūrą  darželyje atsako maitinimo organizavimo administratorė Roma Gydrienė ir sandėlininkė Ona Čerkasienė.

 

Telefonas pasiteiravimui: (8 443) 76 969.

 

 

 

Pridėtos rinkmenos