Mokytojai

 

Mažeikių lopšelio – darželio „Buratinas” pedagogų sąrašas 2019-2020 m.m.

Eil.Nr. Vardas Pavardė Kvalifikacinė kategorija Vadovavimas grupei Tarnybinis tel. 
1. Liudmila Ligeikienė
 PUmokytoja ekspertė 3 B (PU) 8-613-82412
2. Algita Rūdienė mokytoja metodininkė 2 A (IU) 8-615-22859
3. Liuda Petrošienė mokytoja metodininkė 2 D (IU) 8-613-96931
4. Aurelija
Flemingienė
studijuoja KVV 2 D (IU) 8-613-96931
5. Jūratė Dačkauskienė mokytoja metodininkė 2 E (IU) 8-613-69492
6. Irena Veselienė PU mokytoja metodininkė 3 A (PU) 8-686-45451
7. Jūratė Gintalienė Mokytoja metodininkė 1B (IU) 8-610-86375
8. Sandra Grigaliūnienė Mokytoja metodininkė 2 B (IU) 8-613-91548
9. Ina Ieva Barkuvienė Mokytoja metodininkė 2 B (IU) 8-613-91548
10. Lina
Lakačauskienė
mokytoja 2 F (IU) 8-613-91073
11. Inesa
Šilgalienė
PU mokytoja
metodininkė
3 B (PU) 8-613-82412
12. Lina Činčiukienė PU vyresnioji
mokytoja
3 A (PU) 8-686-45451
13. Indrė Kvietkauskienė PU mokytoja 3C (PU) 8-617-42248
14. Vilija Pocevičienė Vyresnioji mokytoja 1 A (IU) 8-617-42248
15. Birutė Vilkienė Vyresnioji mokytoja 2 C (IU) 8-613-64677
16. Danguolė Vasiliauskienė vyresnioji
mokytoja
2 A (IU) 8-615-22859
17. Jolita
Miltenienė
vyresnioji
mokytoja
1 B (IU) 8-613-61120
18. Giedrė Žubikienė vyresnioji
mokytoja
2 C (IU) 8-613-64677
19. Silvija Griciūtė mokytoja 2 F (IU) 8-613-91073
20. Dalia Vilkienė
mokytoja 2 E (IU) 8-613-69492
21. Daina Barauskienė vyresnioji mokytoja 4 mišraus amžiaus 4 val. rėžimas 8-650-68099
22. Deimantė
Galdikaitė
mokytoja 3C (PU) 8–617-42248
23. Toma Pocienė mokytoja 1A (IU) 8-617-42248