Mokytojai

 

Mažeikių lopšelio – darželio „Buratinas” pedagogų sąrašas 2019-2020 m.m.

Eil.Nr. Vardas Pavardė Kvalifikacinė kategorija Vadovavimas grupei Tarnybinis tel. 
1. Liudmila Ligeikienė
PU mokytoja ekspertė 3 B (PU) 8-613-82412
2. Algita Rūdienė Mokytoja metodininkė 2 A (IU) 8-615-22859
3. Liuda Petrošienė Mokytoja metodininkė 2 D (IU) 8-613-96931
4.        
5. Jūratė Dačkauskienė Mokytoja metodininkė 2 E (IU) 8-613-69492
6. Irena Veselienė PU mokytoja metodininkė 3 A (PU) 8-686-45451
7. Jūratė Gintalienė Mokytoja metodininkė 2 G (IU) 8-610-86375
8. Sandra Grigaliūnienė Mokytoja metodininkė 2 B (IU) 8-613-91548
9. Ina Ieva Barkuvienė Mokytoja metodininkė 2 B (IU) 8-613-91548
10. Jolita Miltenienė Vyresnioji mokytoja 2 D (IU) 8-613-91073
11. Inesa Jonauskienė PU Vyresn. mokytoja 3 B (PU) 8-613-82412
12. Lina Činčiukienė Mokytoja 3 A (PU) 8-686-45451
13. Indrė Kvietkauskienė Mokytoja 2 G (IU) 8-617-42248
14. Vilija Pocevičienė Vyresnioji mokytoja 1 A (IU) 8-617-42248
15. Birutė Vilkienė Vyresnioji mokytoja 2 C (IU) 8-613-64677
16. Danguolė Vasiliauskienė Mokytoja 2 A (IU) 8-615-22859
17. Milda Sidabrienė Mokytoja metodininkė 1 B (IU) 8-613-61120
18. Giedrė Žubikienė Mokytoja 2 C (IU) 8-613-64677
19. Silvija Griciūtė Mokytoja 2 D (IU) 8-613-91073
20. Dalia Vilkienė
Mokytoja 2 E (IU) 8-613-69492
21. Daina Barauskienė Vyresnioji mokytoja 4 mišraus amžiaus 4 val. rėžimas 8-650-68099
22. Gienovaitė Virketienė vyr.mokytoja 1B (IU) 8-613-61120
23. Toma Pocienė mokytoja 1A (IU) 8-617-42248