Vaikus žavi Kimothis personažai

2G grupė jau antri metai įgyvendina prevencinę socialinių-emocinių kompetencijų ugdymo programą „Kimochis“. Pirmasis ir pagrindinis tikslas   susipažinti su Kimothis personažais. Jų nuotaikas sutapatinti su savomis, padėti jas atpažinti ir įvardinti žodžiu ar neverbaline kalba. Vaikus žavi  Kimochis lėlės ir jų jausmų pagalvėlės. Vaikai jau susipažino su pagrindiniais programos personažai: Debesėlis. Debesėlis turi du veidus: laimingą  ir piktą.  Lipšniakojė,  kuri padeda spręsti konfliktines situacijas, ieškoti susitarimų. Daugumos vaikų mylimiausias personažas –Balandė Meilė. Ji  moko gražių tarpusavio santykių, skatina kasdienėje veikloje naudoti draugiškumo signalus, išreiškiant  balsu, mimika, veiksmais, poza.  Programa Kimochis,  padeda atrasti būdų kaip bendrauti,  išsiaiškinti ką sakyti ir kaip elgtis įvairiose situacijose. Programos įgyvendinimo metu grupė įsigijo  programai įgyvendinti reikiamų priemonių: Kimochis lėles, jausmukus: Balandė Meilė, Vikšrelis, Katinas, Lipšniakojė, Debesėlis.