Jausmų projektas „JIE MIELI IR SKIRTINGI, BET NE VISI LAIMINGI“

Grupės ugdytiniai, pedagogai ir tėveliai įsitraukė į Tarptautinį švietimo įstaigų bendruomenių emocinės raiškos ir jausmų projektą II „JIE MIELI IR SKIRTINGI, BET NE VISI LAIMINGI“, kuris vyko 2022 m. kovo 1d – gegužės 30d. Projektą organizavo Kauno vaikų darželis„Raudonkepuraitė“.

Projekto aktualumas.
Šiuolaikiniai vaikai labiau atitrūkę nuo gamtos, dažnai jiems gyvūnas kaip žaislas: mielas, pūkuotas, teikiantis džiaugsmo. Tačiau retas vaikas žino kokioje aplinkoje tie gyvūnai gyvena ir kokias patiria emocijas. Ko reikia, kad jie išgyventų ir būtų laimingi?  Kokie mūsų kasdieniniai įpročiai tiesiogiai ar ne tiesiogiai veikia gyvūnų gyvenimo sąlygas, jų išlikimą? Vaikams sunku suvokti, kad gyvūnas gali būti liūdnas ne tik todėl, kad alkanas, bet gal būt ir dėlto, kad jo namai griaunami, teršiama aplinka arba jis įkalintas tenkinant trumpalaikius ir neapgalvotus žmonių įgeidžius. Todėl labai svarbu perteikti vaikams su kokioms emocijomis susiduria gyvūnai patirdami tai kas nuo jų nepriklauso: skausmą, bejėgiškumą, pyktį, agresiją.

Turime padėti vaikams suvokti šią problemą nuo mažens. Skiriant ypatingą dėmesį ekologinės sampratos formavimui.  Ir jau vaikų darželyje integruoti ją į ugdomąją kūrybinę veiklą atsižvelgiant į esančią emociją.

Projekto Tikslas – skatinti Lietuvos ir užsienio šalių švietimo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą siekiant plėtoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų  empatiją rūpinantis silpnesniu, atkreipiant dėmesį į šių dienų ekologines problemas, dalinantis gerąją patirtimi bei emocijomis  įgyvendinant projektą.

Uždaviniai:

1. Sudaryti galimybes atsiskleisti vaikų emocijoms ir išradingumui kuriant  laukinį gyvūną.

     2. Stiprinti emocinį vaiko ir naminio gyvūno ryšį skatinant juo rūpintis.

     3. Skatinti vaikus perteikti savo susirūpinimą, atkreipiant  dėmesį į vandens gyvūnų ekologines problemas.

Informaciją parengė mokytojos: Ina Ieva Barkuvienė ir Sandra Grigaliūnienė