Akcinės bendrovės ,,ORLEN  LIETUVA“ finansinė parama

Inovatyvių ugdymo priemonių taikymas padeda ugdyti vaikų kūrybiškumą ir novatoriškumą, suteikia galimybes diegti strategijas, kurios padeda ugdyti vaikų žingeidumą, eksperimentavimą, kūrybiškumą, kritinį mąstymą. Naudojant šiuolaikines ugdymo priemones, vaikai natūraliau perpranta technologinius, inžinerinius, matematinius, gamtamokslinius dalykus. 2021-11- 03 dieną bendrovės ,,ORLEN  LIETUVA“ generalinis direktorius Michal Rudnicki kartu su valdybos nariu Marek Golębiewski, veikiantys pagal bendrovės įstatus ir direktorė Laima Norvaišienė, veikianti pagal Mažeikių lopšelio – darželio “Buratinas“ savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28d. sprendimu Nr.T1-123 pasirašė paramos sutartį.
Dėkojame akcinei bendrovei ,,ORLEN  LIETUVA“, kuri  skyrė finansinę paramą 2000 eur. projekto ,,Inovacijos vaikų darželyje“ veiklų įgyvendinimui, įsigyjant STEAM modulines sieneles.