Mažeikių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamas visuomenės aplinkosaugio švietimo projektas

Susitikimo tikslas buvo sutelkti ikimokyklinio ugdymo bendruomenę pilietiškai, ekologiškai mąstančios ir aplinką tausojančios asmenybės ugdymui. Apskrito stalo diskusijoje „Ekologinio sąmoningumo ugdymasis ikimokykliniame amžiuje“ apie gamtosauginio ugdymo patirtis ir perspektyvas projekto vykdytojo ir partnerio dalyvavo 25 pedagogų atstovai, kurie pristatė turimą patirtį įgyvendinant gamtosaugines veiklas, aptarė pasiektus rezultatus, numatė tolimesnės gamtosauginio ugdymo veiklos gaires. Abiejų įstaigų komandos apžiūrėjo įrengtas lauko ir vidaus gamtosauginio ugdymo erdves, aptarė  erdvių planavimo ir eksportavimo aktualijas. Diskusijos pabaigoje paskirti asmenys, atsakingi už vaikų eko-protmūšio „Miestas už mano lango“ organizavimą, užduočių rengimą. Vaikų eko – protmūšyje  „Miestas už mano lango“ dalyvavo 30 ugdytinių ir 10 pedagogų iš abiejų projekto partnerių įstaigų. Vaikų komandos atliko ekologinių sprendimų, informacijos paieškos užduotis. Renginio metu veikai iš nebenaudojamų pakuočių gamino žaislus, dėliojo vartojimo įpročius atskiedžiančią dėlionę. Mokytojai, ruošdami užduotis, daugiau sužinojo apie atliekų perdirbimą, įtvirtino turimas žinias.