Apvalio stalo diskusijos

Apvalio stalo diskusijos „Eko integracija į ugdymo turinį“ metu pedagogai dalijosi gerąja patirtimi, kokie kriterijai, darbo organizavimo formos nulemia sėkmingą gamtosauginio ugdymo integraciją į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinį, kokias kriterijais remiantis yra vertinamas vaikų supratimas ir gebėjimas rūšiuoti maisto atliekas, antrines žaliavas. Diskusijos metu numatytos ateinančių mokslo metų bendros gamtosauginio ugdymo veiklos. Buvo susitarta dėl  kitų refleksinių susitikimų ne projekto rėmuose.