,,Atmintis gyva, nes liudija”

Šįryt 8.00 val. lopšelio – darželio languose dešimčiai minučių uždegėme vienybės ir atminimo žvakutes.

9.30 val. šventiškai pasipuošę, nešini Lietuvos atributiką  rinkomės į salę paminėti kritusius už Laisvą Lietuvą ,,Uždek žvakutę, kritusiems už Lietuvą”.

– Lietuva, iš kur kilę jūsų mama ir tėtis, yra didelis stebuklingas miškas, kuriame gyvena laumės, raganos, burtininkai, elfai ir Teta iš miško. Lietuvoje medžiai moka šnekėti, miškais teka stebuklingi šaltiniai, kurie gali išgydyti visas ligas, o pačiame šalies centre auga didžiulis ąžuolas, kurio viršūnėje teka Saulė.  Visi čia yra labai laimingi.
Tačiau taip buvo ne visada. Vieną niūrią vasaros dieną, kai debesys užstojo ąžuolo viršūnėje tekančią Saulę ir lietus pylė kaip iš kibiro, į Lietuvą iš didelės ir tamsios Rytų šalies atropojo raudonas devyniagalvis Slibinas ir su savimi atsivedė kalbančių baltų meškų. Tos meškos buvo labai blogos, – šitokią pasaką apie SAUSIO 13-OS  įvykius vaikams sekė auklėtoja Lina.

Vyresniųjų ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai deklamavo eilėraščius apie Lietuvą, gimtinę, lietuvaičius, trispalvę. Paminėjimo pabaigoje visi sugiedojome Lietuvos himną.

Apie sausio 13-osios įvykius priminė ir šventę organizavo Auklėtoja Birutė Jurdonienė.

11.05 val.  Rinkomės Sodų pagrindinės mokyklos kiemelyje. Dalyvaudami renginyje palaikėme iniciatyvą ,,Atmintis gyva, nes liudija”. Kartu darėme ,,Lietuvos bangą”. Akcijoje dalyvavo Sodų pagrindinės , ,,Vyturio ” pradinės mokyklos mokiniai ir lopšelio – darželio ,,Buratinas” vyresniojo ikimokyklinio  ir priešmokyklinio ugdymo grupės.

Auklėtojos metodininkės Birutės Jurdonienės informacija