,,Buratine” suplazdėjo vėliavos

Lopšelio-darželio ,,Buratinas“ kieme suplazdėjo  vėliavos: Gamtosauginė mokykla,  Sveika mokykla ir Lietuvos mažųjų žaidynės.

             Buratiniečiai“  rūpinasi ir saugo gamtą, rūšiuoja atliekas, taupo vandenį, elektrą,  popierių, dalyvauja talkose.  Už aktyvią gamtosauginę veiklą 2022 metais dešimtą kartą buvo apdovanoti  Aplinkosauginio švietimo fondo vėliava ir sertifikatu. Žalioji vėliava suteikiama tik vieneriems metams, todėl įstaiga,  ir toliau tęsia savo pradėtus darbus.
           Jau eilę metų įstaigai suteiktas Sveikatą stiprinančių mokyklų statusas. ,,Buratiniečiai” rūpinasi ir saugoja savo ir kitų sveikatą, kuria saugią, sveikatą stiprinančią aplinką, aktyviai sportuoja, sveikai maitinasi, ugdosi sveikos mitybos įgūdžius, dalyvauja sveikatos stiprinimo programoje. Mūsų tikslas stiprinti mokinių ir  darželio bendruomenės narių protinę, fizinę, dvasinę sveikatą. Kurti palankią aplinką, gilinti sveikatos žinias. Aukime visi drauge, gi sveikas vaikas – laimingas vaikas. 
           Dalyvaudami olimpinėje veikloje siekiame būti fiziškai aktyvūs, ugdytis pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, susipažinti su garbingo varžymosi idėjomis, bendravimo ir bendradarbiavimo galimybėmis. Mums svarbia  – draugiškumas, tobulėjimas ir pagarba.