Draugiškoji SEU olimpiada

Kovo 22-26 dienomis 2A grupės ugdytiniai ir mokytojos dalyvauja  VšĮ  Pozityvaus ugdymo instituto  jau trečius metus organizuojamoje  DRAUGIŠKOJOJE SEU OLIMPIADOJE „DRAMBLYS“ 2021 m.

Šio renginio tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į socialinio ir emocinio ugdymo svarbą ir kartu atliekant bendras užduotis stebėti SEU pažangą.

Olimpiados uždaviniai:
Olimpiados metu ugdyti(s) 5 pagrindines socialines emocines kompetencijas: savimonę, savitvardą, socialinį sąmoningumą, tarpusavio santykius, atsakingų sprendimų priėmimą.
Atliekant olimpiadai skirtas užduotis įtraukti kuo didesnę dalį mokinių;
Įtraukti net tik mokinius, bet ir suteikti galimybę dalyvauti tėvams bei mokytojams;
Pildant refleksijų sąsiuvinius įsivertinti ir stebėti asmeninę bei mokinių pažangą.